Naar Home

Kabinetsplannen studiefinanciering vanaf 2023

Het kabinet wil vanaf studiejaar 2023–2024 de basisbeurs weer invoeren voor studenten aan hbo en universiteit. En er zijn meer plannen, ook voor studenten in het mbo. Deze plannen zijn nog niet definitief, want de Eerste en Tweede Kamer moeten er nog over stemmen. Dat gebeurt in 2023.

Tegemoetkoming voor studenten tijdens leenstelsel

Als u tijdens het leenstelsel (2015-2023) een of meerdere jaren hebt gestudeerd, hebt u in die periode geen basisbeurs gehad. Daarom wil het kabinet u een financiële tegemoetkoming geven. Het maakt daarbij niet uit of u wel of niet studiefinanciering hebt gehad. De tegemoetkoming wordt verrekend met uw studieschuld of uitbetaald als u geen studieschuld (meer) hebt.

Hoeveel en wanneer

Het voorgestelde bedrag van de tegemoetkoming is € 359,- voor 1 jaar en dus € 1.436,- voor 4 jaar. Het plan is, dat deze tegemoetkoming wordt verrekend of uitbetaald vanaf 2025.

Voorlopige voorwaarden

  • U hebt minimaal 12 maanden gestudeerd onder het leenstelsel.  
  • U voldoet aan de voorwaarden voor het recht op studiefinanciering. Het maakt daarbij niet uit of u ook echt studiefinanciering hebt gehad.
  • U behaalt of behaalde uw diploma binnen de diplomatermijn van 10 jaar. 

Vanzelf bericht

Als de Tweede en de Eerste Kamer de plannen goedkeuren, dan krijgt u van DUO vanzelf bericht als u recht hebt op een tegemoetkoming. U hoeft nu dus nog niks te doen. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de tegemoetkoming en de kabinetsplannen ook op rijksoverheid.nl Link opent externe pagina .

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee