Naar Geld voor school en studie

Tegemoetkoming energiekosten

Read this page in English

Studenten die voldoen aan de voorwaarden, krijgen eenmalig een tegemoetkoming in de energiekosten van € 400,-. Deze regeling is bedoeld om studenten die op basis van het inkomen van de ouders recht hebben op een aanvullende beurs, te helpen met de gestegen energiekosten.

Uitbetaling

De meeste studenten die recht hebben op de tegemoetkoming, hebben deze al gekregen op 15 januari. Blijkt alsnog dat u recht hebt op de tegemoetkoming? Dan wordt die automatisch en zo snel mogelijk uitbetaald. U hoeft zelf geen aanvraag te doen. De tegemoetkoming in de energiekosten is een gift.

Voorwaarden

Er zijn 2 groepen studenten die recht hebben op de tegemoetkoming in de energiekosten.

Groep 1: Uitwonende studenten met een aanvullende beurs

U valt in deze groep als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U had op 1 oktober 2023 een beurs voor uitwonenden én
  • U had op 1 oktober 2023 een aanvullende beurs van meer dan € 0,-.

Groep 2: Studenten die alleen nog kunnen lenen

U valt in deze groep als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U had op 1 oktober 2023 geen recht meer op een prestatiebeurs (basisbeurs en aanvullende beurs) én
  • U had in de laatste maand van uw prestatiebeurs een aanvullende beurs van meer dan dan € 0,- én
  • U had in oktober 2023 een lening bij DUO van meer dan € 0,- (het levenlanglerenkrediet of alleen collegegeldkrediet geeft geen recht op de tegemoetkoming).

DUO betaalt uit

Deze regeling valt onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Op verzoek van het ministerie van SZW betaalt DUO de tegemoetkoming uit. Alleen DUO kan namelijk vaststellen of u aan de voorwaarden voldoet. De tegemoetkoming wordt uitbetaald op hetzelfde rekeningnummer als uw studiefinanciering.

Hebt u geldzorgen naar aanleiding van de gestegen energiekosten? Ga naar de site van de Rijksoverheid Link opent externe pagina voor meer informatie.

Aanvullende beurs later berekend

Wordt uw aanvullende beurs over oktober 2023 pas later berekend? Na het vaststellen van de aanvullende beurs, wordt de tegemoetkoming alsnog aan u uitbetaald. U krijgt hierover bericht.

Aanvullende beurs of lening niet aangevraagd

Hebt u de aanvullende beurs nog niet aangevraagd? Vraag de aanvullende beurs dan nu aan, met terugwerkende kracht tot het begin van het studiejaar. Ook een lening kunt u met terugwerkende kracht aanvragen. Komt u door de nieuwe aanvraag in aanmerking voor de tegemoetkoming energiekosten, dan krijgt u automatisch bericht.