Naar Home

Veel meer extra afgelost op studieschuld

Afgelopen jaar hebben meer (oud-)studenten extra afgelost op hun studieschuld. In 2023 losten ongeveer 229.000 debiteuren gemiddeld € 3.100,- per persoon extra af, bovenop hun reguliere terugbetaling aan DUO. Dat is een stijging van meer dan 20%.

Fors meer afgelost

Het aantal personen dat extra aflost stijgt al jaren licht. Maar afgelopen jaar is dat sterker gestegen (22%) dan in de voorgaande 3 jaren, toen die toename gemiddeld 3% was. In 2023 hebben in totaal 228.890 debiteuren (bijna 1 op de 3) een extra aflossing gedaan bovenop hun reguliere terugbetaling. De toename zat, net als voorgaande jaren, vooral in het laatste kwartaal. Gemiddeld loste men € 3.100,- extra af. Het totaalbedrag aan extra aflossingen steeg van bijna 398 miljoen euro in 2020 naar bijna 485 miljoen euro in 2022 tot ruim 708 miljoen euro in 2023. Dat is een stijging van 68% ten opzichte van 2022. Het aantal (oud-)studenten dat door middel van extra aflossingen de studieschuld aan het eind van het jaar geheel heeft afgelost stijgt ook elk jaar. In 2022 waren dat er bijna 36.000 personen, vorig jaar ruim 47.000.

Diverse redenen

De precieze reden van het extra aflossen is niet bekend, DUO houdt daar geen informatie van bij. Er is echter sinds 1 januari 2024 wel wat veranderd. Zo is de rente op een studieschuld hoger geworden. Ook zijn de regels voor het verkrijgen van een hypotheek veranderd. Hypotheekverstrekkers kijken vanaf dit jaar naar de werkelijke, actuele schuld en niet meer naar de historische studieschuld. Hoe lager die schuld is, hoe lager de maandlast is die de (oud-)student betaalt en hoe meer hypotheek de aanvrager kan krijgen. Een extra betaling doen kan bovendien het voordeel hebben dat het rentebedrag en het maandbedrag minder hoog zijn. Ook ben je eerder klaar met aflossen. Bij eerder of extra aflossen betaal je geen boete.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee