Aantal basisscholen dat sluit neemt af

Het afgelopen schooljaar is het aantal sluitingen van basisscholen voor het eerst sinds 2009 afgenomen. In het schooljaar 2015–2016 waren er 6.429 basisscholen. Dienst Uitvoering Onderwijs stelt vast dat aan het eind van dat schooljaar 87 basisscholen hun deuren sloten. Een jaar eerder was er nog sprake van 128 sluitingen. Dit schooljaar zijn 16 nieuwe basisscholen van start gegaan.

Sluitende basisscholen

Op 1 augustus 2016 is rond 1% van de scholen in het primair onderwijs gesloten. Dat geldt voor basisscholen, speciale basisscholen en speciale scholen. De meeste sluitingen van basisscholen zijn het gevolg van fusies. In enkele gevallen bleven scholen bij een fusie voortbestaan als nevenvestiging. Bij ongeveer 1 op de 10 sluitingen gaat het om opheffingen en sloten de scholen definitief de deuren.

Sluitende basisscholen

Nieuwe basisscholen

Vanaf 2011 startten jaarlijks rond de 10 tot 15 scholen. Dit aantal was in 2015 gedaald tot 9 startende scholen. Dit schooljaar zijn 10 nieuwe basisscholen van start gegaan.

Nieuwe basisscholen

In augustus 2010 stonden er tegenover elke startende school 2 sluitende basisscholen. In augustus 2015 was dit opgelopen tot 14 sluitende basisscholen tegenover elke startende school. In augustus 2016 lijkt die trend gekeerd en zijn er 9 sluitingen op elke nieuwe basisschool.

Sluitende en nieuwe scholen in het sbo

Sinds 2012 is er een dalende trend van sluitingen in het speciaal basisonderwijs (sbo). Sloten er in 2012 nog 8 scholen in het special onderwijs, afgelopen schooljaar sloten 4 scholen hun deuren. Na 1 augustus 2009 zijn er geen nieuwe speciale basisscholen bij gekomen.

Speciaal basisonderwijs

Uit eerdere prognoses van DUO bleek dat ook de sterkste krimp in leerlingenaantallen van basisscholen afneemt. Het leerlingenaantal blijft naar verwachting dalen, maar de jaarlijkse krimppercentages nemen de komende jaren iets af.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee