Naar Home

Aanpassingen staatsexamens vo

Ook in 2022 gelden er voor de staatsexamens vo een aantal aanpassingen. De Kamerbrieven en het servicedocument vindt u onderaan deze pagina.

Spreiding centrale examens

U mag in 2022 de centrale examens spreiden over het 1e en 2e tijdvak.
U wordt voor alle schriftelijke examens standaard ingeroosterd in het 1e tijdvak. Zijn er centrale examens die u liever in het 2e tijdvak wilt maken? Dan kon u dit uiterlijk 1 maart aanvragen. 

Ruimere herkansing

Gaat u in 2022 op voor een diploma, maar slaagt u niet? Dan mag u een herkansing doen die bestaat uit maximaal alle onderdelen van de examens van 2 vakken. Er zijn 2 voorwaarden:

 • U hebt in 2022 staatsexamen gedaan in deze 2 vakken.
 • Door de herkansing kunt u alsnog, zonder toepassing van de vangnetregel, uw diploma behalen.

Vertrouwenspersoon

U mag een vertrouwenspersoon meenemen naar het mondelinge deel van het college-examen. Bij het centrale examen, het schriftelijke college-examen en het praktische college-examen mag dit niet. U moet de vertrouwenspersoon van tevoren aanmelden bij DUO. Dit kon tot uiterlijk 1 maart. 

Regels voor vertrouwenspersoon
 • De vertrouwenspersoon mag niet aanwezig zijn in de voorbereidingsruimte voor het mondelinge deel van het college-examen.
 • De vertrouwenspersoon komt samen met u de examenruimte binnen en vertrekt ook weer samen met u.
 • De vertrouwenspersoon mag zich niet inhoudelijk met het examen bemoeien.
 • De vertrouwenspersoon mag wel de vraag van de examinator letterlijk herhalen. Ook mag de vertrouwenspersoon verhelderende opmerkingen maken tijdens het examen. Dit mogen geen hints of antwoorden zijn.
 • Bij het beantwoorden van de vragen mag u de vertrouwenspersoon aankijken in plaats van de examinator.

Dossier met resultaten

U mag voor het begin van het mondelinge examen een dossier laten zien met de resultaten die u op school hebt behaald. Zo krijgen de examinatoren een indruk van uw niveau. Ze gebruiken het dossier niet voor de beoordeling. Het heeft dus geen invloed op uw cijfer.

Slaag-zakregeling

In 2022 geldt de normale slaag-zakregeling, aangevuld met de vangnetregel (ook wel 'duimregel' genoemd). Hierop is 1 uitzondering: deed u in 2020 examen in een vak waarvan in dat jaar het centrale examen verviel? En wilt u in 2022 het resultaat van dat examen laten meenemen in het diploma-onderzoek? De regel dat u gemiddeld minimaal een 5,5 moet hebben gehaald bij het centraal examen, geldt dan niet voor u.

Vangnetregel

De vangnetregel uit 2021 geldt ook in 2022. Bij het diploma-onderzoek worden dan, als dit nodig is om u te laten slagen, van 1 vak alle resultaten buiten beschouwing gelaten. Er zijn 2 voorwaarden:

 • Het vak mag niet een kernvak zijn. Wel mag het bij havo en vwo het profielwerkstuk zijn.
 • Bij het diploma-onderzoek is ten minste 1 vak betrokken waarin u in 2022 staatsexamen hebt afgelegd.
Uitslagbepaling voor diploma

Hebt u alle examens gedaan? Dan krijgt u uw diploma als:

 • u volgens de normale slaag-zakregeling bent geslaagd
 • u volgens de normale slaag-zakregeling niet bent geslaagd, maar met de vangnetregel wel
 • u volgens de normale slaag-zakregeling een herkansing mag doen en alsnog slaagt
 • u volgens de normale slaag-zakregeling een herkansing mag doen en alsnog slaagt met de vangnetregel

In alle andere gevallen bent u afgewezen. Ook als u mag herkansen, maar dit niet doet.

Kamerbrieven en servicedocument

Meer informatie over de maatregelen voor 2022 vindt u in de Kamerbrieven en het servicedocument.

Kamerbrief over onderwerpen uit commissiedebat examens 2022 Link opent externe pagina

Kamerbrief over besluit eindexamen voortgezet onderwijs 2022 Link opent externe pagina

Kamerbrief over aanvulling besluit eindexamen voortgezet onderwijs 2022 Link opent externe pagina

Servicedocument examens 2021-2022 Link opent externe pagina

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee