Naar Home

Aanvullende beurs

Doe je mbo, hbo of universiteit en heb je studiefinanciering? Als je ouders weinig of niet kunnen meebetalen aan je opleiding, kun je misschien een aanvullende beurs krijgen.

1. Hoe het werkt

Doe je mbo, hbo of universiteit en heb je studiefinanciering? Als je ouders weinig of niet kunnen meebetalen aan je opleiding, kun je misschien een aanvullende beurs krijgen.

Hoogte aanvullende beurs

De hoogte van de aanvullende beurs hangt af van:

  • het inkomen van je ouders van 2 jaar geleden
  • of je 1 of meer broers of zussen met een aanvullende beurs hebt
  • of je ouders andere schoolgaande kinderen verzorgen
  • of je ouders zelf een studieschuld terugbetalen aan DUO.

Deze gegevens zijn meestal al bekend bij DUO. Je ouders krijgen hierover een bericht van ons. Als er gegevens ontbreken, kunnen ze die zelf aan ons doorgeven via Mijn DUO.

Met de rekenhulp voor studenten kun je zelf berekenen hoeveel aanvullende beurs je kunt krijgen. Er is ook een rekenhulp voor je ouders.

Welk inkomen

We kijken naar het inkomen van 2 jaar geleden. Als je ouders aangifte doen bij de Belastingdienst, gebruiken we hun verzamelinkomen. Doen ze geen aangifte, dan gebruiken we het belastbaar loon op hun jaaropgave(n). DUO vraagt deze gegevens automatisch op bij de Belastingdienst.

Je ouders

We berekenen de aanvullende beurs met het inkomen van je biologische ouders of je adoptieouders. Ook als je ouders gescheiden zijn. Soms tellen we het inkomen van je ouder niet mee. Bijvoorbeeld als je ouder overleden of onbekend is, of als je problemen met (een van) je ouders hebt.

Gift of lening

Mbo
Doe je mbo 1 of 2, dan mag je de aanvullende beurs altijd houden.
Doe je mbo 3 of 4? Dan is je beurs een lening. Alleen als je binnen 10 jaar je diploma behaalt, wordt je aanvullende beurs een gift. Behaal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen. Hierop is één uitzondering: heb je tijdens je eerste 12 maanden studiefinanciering een aanvullende beurs gekregen? Dan mag je die maanden aanvullende beurs houden, ook als je geen diploma behaalt.

Hbo of universiteit
Als je hbo of universiteit doet, is je aanvullende beurs een lening. Alleen als je binnen 10 jaar je diploma behaalt, wordt je aanvullende beurs een gift. Behaal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen. Hierop is één uitzondering: heb je tijdens je eerste 5 maanden studiefinanciering een aanvullende beurs gekregen? Dan mag je die maanden aanvullende beurs houden, ook als je geen diploma behaalt.

Hoelang aanvullende beurs

Als je mbo doet, krijg je aanvullende beurs zolang je ook basisbeurs krijgt. Voor een opleiding aan hbo of universiteit krijg je een aanvullende beurs voor de officiële duur van je studie. Voor de meeste studies is dit 4 jaar.

Woonsituatie

Doe je mbo óf val je onder het oude stelsel van studiefinanciering voor hbo en universiteit? Dan is de aanvullende beurs hoger als je niet meer thuis woont. Als je onder het leenstelsel valt, is de aanvullende beurs niet afhankelijk van je woonsituatie.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee