Naar Home

Maatregelen corona

Vanwege het coronavirus neemt de overheid een aantal maatregelen.

Tegemoetkoming voor studenten

In het laatste deel van hun opleiding lopen studenten vaak stage of doen ze andere praktijkopdrachten. Tijdens de coronamaatregelen was dit niet altijd mogelijk. Ook kunnen ze tegen het einde van hun opleiding eventuele studievertraging niet meer inlopen. Vaak heeft dit financiële gevolgen: hun beurs loopt af, ze moeten hun lesgeld of collegegeld langer doorbetalen en ze beginnen later met werken. Daarom komt de overheid deze studenten tegemoet.

2 financiële tegemoetkomingen

Op dit moment zijn er 2 tijdelijke financiële tegemoetkomingen:

 • tegemoetkoming voor het wegvallen van uw beurs
 • tegemoetkoming voor extra kosten vanwege studievertraging

Een tegemoetkoming hoeft u niet terug te betalen.

Tegemoetkoming voor wegvallen beurs

Voorwaarden
 • U doet mbo-bol, hbo of universiteit.
 • U krijgt voor het laatst een basisbeurs of aanvullende beurs in juni, juli, augustus of september 2020. Daarna kunt u alleen nog lenen.

Hebt u een aanvullende beurs aangevraagd, maar is uw aanvullende beurs nog niet berekend? En krijgt u daardoor geen tegemoetkoming? Dan kijken we later in het jaar of u alsnog in aanmerking komt voor een tegemoetkoming. U krijgt hierover automatisch bericht.

In de Tool aanvullende beurs ziet u wat u kunt doen zodat de aanvullende beurs sneller wordt berekend.

Bedrag

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u eenmalig het volgende bedrag:

Uw beurs Uw tegemoetkoming
Mbo basisbeurs € 800,-
Mbo aanvullende beurs € 1.200,-
Mbo basisbeurs + aanvullende beurs € 2.000,-
Hbo of universiteit aanvullende beurs € 1.500,-

De tegemoetkoming is een gift. Het geld wordt eind september 2020 op uw rekening gestort. 

Vanaf dinsdag 15 september 2020 ziet u het bericht over uw tegemoetkoming in Mijn DUO. Daarin staat ook hoeveel u krijgt. Vragen? Neem telefonisch contact met ons op.

Tegemoetkoming voor extra kosten studievertraging

Voorwaarden
 • U stond in het studiejaar 2019-2020 én in het studiejaar 2020-2021 minimaal 1 maand ingeschreven bij een opleiding in het bekostigd onderwijs.
 • U hebt:
  • een mbo-diploma (bbl of bol) behaald in de periode 1 augustus 2020 tot en met 31 januari 2021, of
  • een associate degree, bachelor of master behaald aan het hbo in de periode 1 september 2020 tot en met 31 januari 2021, of
  • een master behaald aan de universiteit in de periode 1 september 2020 tot en met 31 januari 2021.
Bedrag

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u eenmalig het volgende bedrag:

Uw afgeronde opleiding Uw tegemoetkoming
Mbo-bbl € 150,-
Mbo-bol € 300,-
Hbo associate degree, bachelor of master € 535,-
Universitaire master € 535,-

De tegemoetkoming is een gift. Het geld wordt eind maart 2021 op uw rekening gestort.

Hebt u meerdere diploma’s behaald in de periode waarover het gaat? U krijgt maar 1 keer de tegemoetkoming. U krijgt het hoogste bedrag.

Zelf aanvragen niet nodig

U hoeft de tegemoetkoming niet zelf aan te vragen. Als u recht hebt op de tegemoetkoming, krijgt u vóór de uitbetaling bericht van DUO.

Rekeningnummer onbekend

Is uw rekeningnummer niet bekend bij DUO of ontbreken er gegevens? Dan neemt DUO in het voorjaar van 2021 contact met u op, zodat we de tegemoetkoming alsnog kunnen uitbetalen.

Extra maanden studentenreisproduct

Studeert u aan hbo of wo en had u in maart 2020 een studentenreisproduct of -vergoeding buitenland? Dan hebt u al eerder 3 maanden extra recht op het studentenreisproduct gekregen.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee