Studievoucher

Plannen regering

Het kabinet is van plan om de vorm van de voucher vanaf studiejaar 2023-2024 aan te passen, zodat ook studenten die geen nieuwe opleiding gaan volgen hiervan profiteren. Het bedrag van de studievoucher zou dan automatisch in mindering worden gebracht op de studieschuld. Als er geen studieschuld (meer) is, betalen we het bedrag uit. Omdat er dan meer studenten gebruik van kunnen maken, wordt het bedrag van de 'voucher' mogelijk verlaagd naar ongeveer € 1.800,-. In juli stemt de Eerste Kamer over de plannen.

Kreeg u voor het eerst studiefinanciering voor een bacheloropleiding in de periode september 2015 tot en met augustus 2019? En viel u toen onder het leenstelsel? Dan krijgt u na het behalen van uw diploma een studievoucher van DUO. Die kunt u inzetten voor een Nederlandse of buitenlandse opleiding in het hoger onderwijs.

Wat is de studievoucher?

De studievoucher is een tegoed voor een nieuwe opleiding. Het bedrag is afhankelijk van het bedrag dat u moet betalen aan collegegeld en het jaar waarin u hem inzet. U vindt de maximale bedragen in de tabel.

U kunt de voucher vaker inzetten, tot u het maximale bedrag hebt gebruikt. Als u bijvoorbeeld in 1 studiejaar minder collegegeld hoeft te betalen, dan kunt u het resterende gedeelte in een ander studiejaar inzetten.

Bedrag studievoucher
Jaar Bedrag
2023 € 2.207,88
2022 € 2.150,25
2021 € 2.123,28
2020 € 2.068,87

Voorwaarden studievoucher

U hebt recht op de voucher als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U hebt voor het eerst studiefinanciering gekregen voor een bacheloropleiding aan hbo of universiteit in de periode september 2015 tot en met augustus 2019.
  • U hebt een hbo-diploma (bachelor) of volledig wo-diploma (bachelor + master) behaald.
  • U hebt uw diploma binnen 10 jaar behaald, gerekend vanaf uw 1e maand studiefinanciering voor hbo of universiteit.

Wanneer studievoucher inzetten

U kunt de voucher inzetten vanaf het 5e tot en met het 9e studiejaar na de registratiedatum van uw diploma. Nadat uw diploma bij DUO is geregistreerd, krijgt u een brief. Daarin leest u vanaf welk studiejaar u de voucher kunt inzetten. Of raadpleeg het schema inzetten studievoucher. U kunt een voucher niet inzetten over een verstreken studiejaar. Wilt u bijvoorbeeld een voucher inzetten in studiejaar 2022-2023, dan moet u uw verzoek uiterlijk 31 augustus 2023 doen.

Schema inzetten studievoucher
Diploma bij DUO geregistreerd in studiejaar: Voucher in te zetten in studiejaren:
2015-2016 2020-2021 t/m 2024-2025
2016-2017 2021-2022 t/m 2025-2026
2017-2018 2022-2023 t/m 2026-2027
2018-2019 2023-2024 t/m 2027-2028
2019-2020 2024-2025 t/m 2028-2029
2020-2021 2025-2026 t/m 2029-2030
2021-2022 2026-2027 t/m 2030-2031
2022-2023 2027-2028 t/m 2031-2032
2023-2024 2028-2029 t/m 2032-2033
2024-2025 2029-2030 t/m 2033-2034
2025-2026 2030-2031 t/m 2034-2035
2026-2027 2031-2032 t/m 2035-2036
2027-2028 2032-2033 t/m 2036-2037
2028-2029 2033-2034 t/m 2037-2038

Voor welke opleidingen

U kunt de studievoucher alleen inzetten voor een geaccrediteerde opleiding in het hoger onderwijs (voltijd, deeltijd, duaal of modulair). U kunt kiezen voor een geaccrediteerde opleiding bij een bekostigde universiteit of hogeschool, of bij een niet-bekostigde instelling. Dit mag ook een erkende opleiding in het buitenland zijn.

Studievoucher inzetten

Hebt u bericht gekregen dat u de voucher kunt inzetten vanaf studiejaar 2020-2021, 2021-2022 of 2022-2023? Alleen dan heeft het zin een verzoek te doen om uw studievoucher in te zetten. Gebruik hiervoor het formulier Verzoek inzetten studievoucher. 

Waarom een studievoucher?

Door de invoering van het leenstelsel wil de overheid nog meer investeren in de kwaliteit van het hoger onderwijs. De 1e groep studenten onder het leenstelsel profiteert daar nog niet optimaal van. De voucher is bedoeld om deze groep tegemoet te komen.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee