Particulier

Particulier Bezwaar maken

Bezwaar maken

Hoe werkt de bezwaarprocedure?

Het bezwaarschrift is een brief waarin u de redenen voor uw bezwaar aangeeft.
Dit is DUO Particulier. Onderwijsinstellingen en -personeel kunnen bezwaar maken op DUO Zakelijk.

Verplichte onderdelen van het bezwaarschrift

  • de datum
  • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • uw burgerservicenummer
  • de beslissing waartegen u bezwaar maakt (stuur een kopie mee)
  • uw handtekening
  • de reden(en) van bezwaar

Om het u gemakkelijk te maken, hebben we een aantal standaardbezwaarschriften.

Is het voor uw zaak belangrijk hoe deze site eruitzag op een bepaalde datum? Ga naar het webarchief en klik op de datum waarover u informatie wilt.

Wie maakt bezwaar

U moet zelf bezwaar maken, maar u kunt iemand machtigen om dit uit uw naam te doen. U stuurt dan een machtiging met het bezwaarschrift mee.

Inzendtermijn

Stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de datum die op het bericht of de brief staat.

Te laat opgestuurd

Als u het bezwaarschrift zonder geldige reden te laat opstuurt, gaat DUO niet inhoudelijk in op uw bezwaarschrift. Het besluit blijft dan ongewijzigd.

Opsturen

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Dienst Uitvoering Onderwijs
afdeling Bezwaar en Beroep
Postbus 50081
9702 EA Groningen

Faxen kan ook: (050) 599 8674.

Tegen aanmaningen, dwangbevelen en betaalverzoeken kunt u géén bezwaar indienen.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee