Naar Home

Rente: hoe zit het precies?

De laatste tijd wordt er veel gesproken over een mogelijke verhoging van de rente op studieleningen. Voor studenten die studiefinanciering ontvangen, wordt de rente ieder jaar opnieuw vastgesteld. Voor oud-studenten (debiteuren) verandert het rentepercentage in de terugbetalingsperiode eens in de 5 jaar.

Studiefinanciering en rente

Lenen kost normaal gesproken geld. Maar door de historisch lage rente (0%) van de afgelopen jaren, leek het alsof dat niet zo was. De rente op studieleningen en studieschulden is volgens de wet gekoppeld aan de staatsobligaties. Dat betekent dat de rente kan wisselen. Dat blijkt ook uit de rentepercentages in het verleden.

DUO weet nu nog niet of de rente gaat stijgen. Aan het einde van elk kalenderjaar wordt het rentepercentage voor het aankomende jaar vastgesteld door het ministerie van OCW.

Wat dit betekent met ingang van 2023

Ruim voor het einde van het jaar krijgt iedereen bericht over het rentepercentage per 1 januari. Dat is vanaf 1 januari ook terug te zien in Mijn DUO. Dit rentepercentage gaat dus vanaf 1 januari 2023 lopen over de lening. Om uw eigen situatie in te schatten kunt u het beste de rekenmodule gebruiken.

Voor een deel van de mensen die hun studieschuld aflossen, gaat per 1 januari een nieuw rentepercentage in voor de komende 5 jaar. Voor de overige oud-studenten is dit afhankelijk van wanneer de terugbetalingsperiode is begonnen. Is uw terugbetalingsfase bijvoorbeeld 2 jaar geleden (in 2020) begonnen, dan krijgt u eind 2024 het rentepercentage te horen voor 2025 tot 2030.

Meer weten over rentepercentages tijdens de aflosfase? Deze zijn terug te vinden in Mijn DUO, bij de details van uw studieschuld of via de rentehulp.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee