Naar Home

Verhoging tegemoetkoming gemiste basisbeurs

Studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd, krijgen iets meer dan 200 euro extra tegemoetkoming. De Eerste Kamer heeft hier gisteren akkoord op gegeven. Het gaat om een inflatiecorrectie (indexatie), zodat de reële waarde van de tegemoetkoming gelijk blijft.

Hbo- en universitaire studenten die tijdens het leenstelsel (van september 2015 tot en met augustus 2023) 1 of meer jaren hebben gestudeerd, hebben in die periode geen basisbeurs gehad. Zij krijgen daarvoor een financiële tegemoetkoming.

Per maand dat een student onder het leenstelsel gestudeerd heeft, krijgt de student € 34,17 in plaats van € 29,92. Bij een nominale studieduur van 4 jaar betekent dit dat de tegemoetkoming hierdoor stijgt van 1.436,16 euro naar 1.640,16 euro. Studenten die hier recht op hebben, krijgen in januari 2025 bericht.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op duo.nl/gemistebasisbeurs.