Naar Home

Voorstel kabinet: geen controle bijverdiensten bij mbo'ers over 2022 en 2023

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het plan om geen bijverdiencontrole bij mbo'ers over 2022 en 2023 te doen.

Studenten hbo en universiteit onder het leenstelsel mogen onbeperkt bijverdienen. De Twee Kamer is al akkoord. Als de Eerste Kamer het voorstel goedkeurt, mogen mbo’ers in 2022 en 2023 ook onbeperkt bijverdienen. Ze hoeven niet hun studiefinanciering en reisproduct stop te zetten als ze over de bijverdiengrens heen gaan. Ook hoeven ze niks terug te betalen als ze toch te veel hebben bijverdiend.

Gevolgen nog niet duidelijk

De Twee Kamer is akkoord met de plannen. De plannen worden pas definitief als de Eerste Kamer erover heeft gestemd. Dat gebeurt waarschijnlijk in juli 2023. 

Bent u mbo-student en gaat u in 2022 of 2023 over de bijverdiengrens heen? Dan weten we dus nog niet zeker of dit gevolgen voor u heeft. U moet daarom zelf beslissen of u wel of niet uw studiefinanciering en reisproduct stopzet. We hebben op een rijtje gezet wat dit kan betekenen:

U zet uw studiefinanciering en reisproduct wel stop

  • Wordt het voorstel goedgekeurd? Dan had u uw studiefinanciering en reisproduct niet hoeven stopzetten. U kunt met terugwerkende kracht studiefinanciering aanvragen voor de maanden die u gemist hebt. Hiervoor hebt u tot het einde van het studiejaar  de tijd. Voor de gemiste maanden reisproduct krijgt u geen vergoeding.
  • Wordt het voorstel afgewezen? Dan gaat de bijverdiencontrole over 2022 en 2023 gewoon door. Dit heeft geen gevolgen voor u. U hebt namelijk uw studiefinanciering en reisproduct op tijd stopgezet.

U zet uw studiefinanciering en reisproduct niet stop

  • Wordt het voorstel goedgekeurd? Dan heeft dit geen gevolgen voor u.
  • Wordt het voorstel afgewezen? Dan gaat de bijverdiencontrole over 2022 en 2023 gewoon door. U moet het bedrag terugbetalen dat u boven de grens hebt bijverdiend. Dit is nooit meer dan wat u in het gecontroleerde jaar aan basisbeurs, aanvullende beurs en reisproduct hebt gehad. Meer informatie leest u in de folder Bijverdienen.