Naar Leraar

Financiering voor leraren

Wilt u leraar worden? Of als leraar uw niveau verhogen of uw vakkennis vergroten? Of wilt u zich verder specialiseren? Dat kan. Er zijn verschillende regelingen.

Lerarenbeurs

Bent u bevoegd leraar, dan kunt u een lerarenbeurs aanvragen. U kunt de beurs krijgen voor een:

  • bachelor- of masteropleiding
  • premaster- of schakelprogramma dat voorafgaat aan een universitaire masteropleiding.

Ook leraren die werken als intern begeleider, zorgcoördinator, remedial teacher of ambulant begeleider kunnen een lerarenbeurs aanvragen.

De lerarenbeurs is een voorwaardelijke gift. Om de beurs te houden, moet u minimaal 15 studiepunten per studiejaar halen.

Als u een lerarenbeurs aanvraagt, kunt u niet tegelijkertijd voor dezelfde opleiding een tegemoetkoming leraren, een tegemoetkoming onderwijsmasters, reguliere studiefinanciering (lening, aanvullende beurs en studentenreisproduct) of levenlanglerenkrediet krijgen.

Uitzondering levenlanglerenkrediet

Krijgt u minder lerarenbeurs dan u aan collegegeld betaalt? Dan mag u voor het resterende collegegeld alsnog levenlanglerenkrediet aanvragen.

Tegemoetkoming leraren, ook voor zij-instromers

Studenten, zij-instromers of contractanten kunnen een tegemoetkoming leraren aanvragen. Dit kan als zij een lerarenopleiding aan hbo/universiteit of een PDG-traject (Pedagogisch Didactisch Getuigschrift) volgen. En als reguliere studiefinanciering niet meer mogelijk is. Ook niet als lening bij DUO.

De tegemoetkoming is een gift. U krijgt een vergoeding voor het collegegeld en voor de schoolkosten.

Extra studiefinanciering

Gaat u na een opleiding aan hbo of universiteit nog een voltijdse kopopleiding of educatieve master doen? Dan kunt u 12 maanden extra studiefinanciering krijgen. Als u binnen 10 jaar uw diploma behaalt, wordt (een deel van) de extra studiefinanciering een gift.

Tegemoetkoming onderwijsmasters

Doet u een educatieve master aan hbo of universiteit, of een universitaire lerarenopleiding in een tekortvak? Dan kunt u een tegemoetkoming onderwijsmasters aanvragen, ook als u tegelijkertijd (extra) studiefinanciering voor die opleiding krijgt. U kunt de tegemoetkoming onderwijsmasters niet krijgen als u voor dezelfde opleiding al een lerarenbeurs of tegemoetkoming leraren ontvangt.

Subsidie cultuurbegeleider

Geeft u cultuuronderwijs in het primair of speciaal onderwijs? Dan kunt u mogelijk een subsidie krijgen om cultuurbegeleider te worden. De subsidie cultuurbegeleider bestaat uit 2 delen: voor studiekosten en studieverlof.

Subsidie korte scholingstrajecten vo

Werkt u als leraar in het voortgezet onderwijs of wilt u in die sector gaan werken? Als u daar niet de juiste bevoegdheid voor hebt, kunt u een subsidie aanvragen om deze met een kort scholingstraject te halen. Dit is de subsidie korte scholingstrajecten vo.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee