Leraar

Particulier Leraar Extra studiefinanciering voor leraren in spe

Extra studiefinanciering voor leraren in spe

Langer studiefinanciering voor uw lerarenopleiding

Heeft u een opleiding in het hoger onderwijs afgerond en gaat u daarna een lerarenopleiding doen? Dan kunt u 12 maanden extra studiefinanciering krijgen.

Van belang is de lerarenopleiding die u gaat doen, in combinatie met uw vooropleiding. In de tabel leest u voor welke combinaties de extra studiefinanciering geldt.

* U kunt alleen extra studiefinanciering krijgen als u voorafgaand aan de kopopleiding een inhoudelijk verwante hbo- of wo-bachelor heeft afgerond. U vindt de verwante opleidingen in de tabel Verwante opleidingen kopopleidingen.
** De voorafgaande wo-master mag in dit geval geen lerarenopleiding zijn.
Lerarenopleiding Vooropleiding
Kopopleiding tweedegraadsleraar
verwante hbo- of wo-bachelor *
Eerstegraadsleraar
wo-master **
Eerstegraadsleraar
wo-master gevolgd door kopopleiding tweedegraadsleraar

Aanvragen

U vraagt de 12 maanden extra studiefinanciering aan met onderstaand formulier. Doe dit bij voorkeur 3 maanden van tevoren.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee