Leraar

Particulier Leraar Subsidie bewegingsonderwijs

Subsidie bewegingsonderwijs

Gymnastiekles geven, ook in de bovenbouw

Sinds 2000 geeft een pabo-diploma alleen bevoegdheid voor gymnastieklessen aan de groepen 1 en 2. Voor groep 3 tot en met 8 is aanvullende kwalificatie vereist van de leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs. Leraren in het primair onderwijs kunnen daar subsidie voor krijgen, zodat gymlessen worden gegeven door vakleerkrachten en breed bevoegde leraren. Dit is een tijdelijke regeling, die loopt van 2015 tot en met 2017.

U kunt geen aanvraag meer indienen voor deze regeling.

Voorwaarden

Voor het krijgen van de subsidie gelden de volgende voorwaarden:

  • U heeft een onderwijsbevoegdheid.
  • U werkt bij een bekostigde onderwijsinstelling in het primair onderwijs.
  • U werkt bij een school in (Caribisch) Nederland op het moment van de subsidieaanvraag of in de 12 kalendermaanden daarvoor.
  • Ook met een flexibel contract kunt u de subsidie aanvragen. Op het moment van de aanvraag óf in de 12 kalendermaanden ervoor werkte u bij een bekostigde onderwijsinstelling.
  • De opleiding is een CPION-geaccrediteerde postinitiële leergang bewegingsonderwijs.
  • De opleiding bestaat uit 3 modules. U kunt alleen subsidie aanvragen voor modules waarmee u nog niet gestart bent. U kunt de subsidie niet met terugwerkende kracht aanvragen.
  • U kunt subsidie aanvragen voor de volledige leergang, voor module 2 en 3 of voor alleen module 3. U moet hiermee een eindcertificaat behalen.
  • U behaalt uw certificaat binnen de daarvoor staande studieperiode (een half jaar per module) + een half jaar.
  • Vóór het eind van het kalenderjaar waarin u de opleiding afrondt, stuurt u een kopie van het certificaat en een betaalbewijs van het cursusgeld naar DUO.

Gift of terugbetalen

U mag de subsidie houden als u uw studie afrondt binnen de reguliere studieduur + maximaal een half jaar uitloop. Lukt dit niet, dan moet u het volledige bedrag terugbetalen.

Contact

Als u nog vragen heeft, kunt u bellen met de afdeling Lerarenbeurs: 050-599 90 99. Dit nummer is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar bewegingsonderwijs@duo.nl.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee