Naar Leraar

Subsidie korte scholingstrajecten vo

Werkt u als leraar in het voortgezet onderwijs (vo) of wilt u in die sector gaan werken? Als u daar niet de juiste bevoegdheid voor heeft, kunt u een subsidie aanvragen om deze met een kort scholingstraject te halen. Dit is de subsidie korte scholingstrajecten vo.

Voorwaarden

U komt in aanmerking als u:

  1. werkt in het vo of daarin wilt gaan werken
  2. een van de volgende scholingstrajecten gaat doen:
  3. ervoor zorgt dat DUO uw aanvraag binnen 8 weken na uw 1e cursusdag binnen heeft.

Wat moet u doen?

  1. Vraag de subsidie aan met het formulier Aanvraag subsidie korte scholingstrajecten vo.
  2. Scan het volledig ingevulde aanvraagformulier en het bewijsstuk en mail ze als pdf naar kortescholingstrajecten@duo.nl.
  3. DUO moet uw aanvraag binnen 8 weken na de 1e cursusdag hebben ontvangen.

Hoeveel subsidie

U krijgt het bedrag dat u voor het traject betaalt als subsidie, met een maximum van € 6.000,-. U moet de factuur van de onderwijsinstelling als bewijs meesturen met uw aanvraag. We betalen het subsidiebedrag in 1 keer uit. Dat doen we binnen 4 weken nadat u een brief heeft gekregen waarin staat dat de subsidie is toegekend.

Duur regeling en subsidieplafond

Dit is een tijdelijke regeling die loopt van 1 september 2017 tot en met 2019. De regeling heeft een subsidieplafond van € 6 miljoen per jaar.

Gift of terugbetalen

Als u het certificaat behaalt binnen de officiële studieduur van het traject, dan wordt de subsidie een gift. Lukt dit niet, dan kunt u 1 keer aan DUO doorgeven binnen welke redelijke termijn u verwacht het certificaat wel te behalen. Als u ook dan geen eindcertificaat haalt, moet u het volledige bedrag terugbetalen.
Haalt u het certificaat wel, dan moet u binnen 6 maanden na uw examen een kopie van het certificaat sturen naar kortescholingstrajecten@duo.nl. Doet u dat niet, dan moet u de volledige subsidie alsnog terugbetalen. U krijgt dan een brief met informatie hierover.

Contact

Als u nog vragen heeft, kunt u bellen met de afdeling Lerarenbeurs: 050 599 90 99. Dit nummer is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar kortescholingstrajecten@duo.nl. Hier kunt u ook wijzigingen in uw aanvraag naartoe sturen.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee