Naar Leraar

Subsidie korte scholingstrajecten vo

Werkt u als leraar in het voortgezet onderwijs (vo) of wilt u in die sector gaan werken? Als u daar niet de juiste bevoegdheid voor heeft, kunt u een subsidie aanvragen om deze met een kort scholingstraject te halen. Dit is de subsidie korte scholingstrajecten vo.

Voorwaarden

U komt in aanmerking als u:

  1. werkt in het vo of daarin wilt gaan werken
  2. een van de volgende scholingstrajecten gaat doen:
  3. met dit traject start op 1 september of later dit jaar.
  4. ervoor zorgt dat DUO uw aanvraag binnen 8 weken na uw 1e cursusdag binnen heeft.

Wat moet u doen?

  1. Vraag de subsidie aan met het formulier Aanvraag subsidie korte scholingstrajecten vo.
  2. Scan het volledig ingevulde aanvraagformulier en het bewijsstuk en mail ze als pdf naar kortescholingstrajecten@duo.nl.
  3. DUO moet uw aanvraag binnen 8 weken na de 1e cursusdag hebben ontvangen.

Hoeveel subsidie

U krijgt het bedrag dat u voor het traject betaalt als subsidie, met een maximum van € 6.000,-. U moet de factuur van de onderwijsinstelling als bewijs meesturen met uw aanvraag. We betalen het subsidiebedrag in 1 keer uit. Dat doen we binnen 4 weken nadat u een brief heeft gekregen waarin staat dat de subsidie is toegekend.

Duur regeling en subsidieplafond

Dit is een tijdelijke regeling die loopt van 1 september 2017 tot en met 2019. De regeling heeft een subsidieplafond van € 6 miljoen per jaar.

Gift of terugbetalen

Als u het certificaat behaalt binnen de officiële studieduur van het traject, dan wordt de subsidie een gift. Lukt dit niet, dan kunt u 1 keer aan DUO doorgeven binnen welke redelijke termijn u verwacht het certificaat wel te behalen. Als u ook dan geen eindcertificaat haalt, moet u het volledige bedrag terugbetalen.
Haalt u het certificaat wel, dan moet u binnen 6 maanden na uw examen een kopie van het certificaat sturen naar kortescholingstrajecten@duo.nl. Doet u dat niet, dan moet u de volledige subsidie alsnog terugbetalen. U krijgt dan een brief met informatie hierover.

Contact

Als u nog vragen heeft, kunt u bellen met de afdeling Lerarenbeurs: 050 599 90 99. Dit nummer is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar kortescholingstrajecten@duo.nl. Hier kunt u ook wijzigingen in uw aanvraag naartoe sturen.