Lerarenregister

Op 21 februari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wet Beroep leraar en lerarenregister. Als schoolbestuur heeft u bij de invoering van het lerarenregister een belangrijke rol. U bent verantwoordelijk voor de aanlevering van de basisgegevens van leraren aan DUO.