Naar Inschrijven en betalen opleiding

Lesgeld

Een opleiding kost geld. Vanaf uw 18e betaalt u zelf mee. Doet u voltijds mbo of vavo, dan moet u lesgeld betalen.

  1. In het kort
  2. Lesgeld betalen
  3. Uw inschrijving bij school
  4. Lesgeld terugkrijgen
  5. Asielzoeker en lesgeld

Lesgeld betalen

In de tweede helft van september komt de lesgeldrekening voor het nieuwe schooljaar. 

Hoe wilt u het lesgeld betalen?

Vanaf de 2e helft van september kunt u het lesgeld gaan betalen. Dat kan op verschillende manieren.


In 1 keer Betaalbaarheid

In termijnenIn termijnen betalen

Door iemand andersIneens betalen

Gebruik de betaalgegevens die op de lesgeldrekening staan. In Mijn DUO of met dit formulier (102Kb, pdf). In 1 keer: gebruik de betaalgegevens die op de  lesgeldrekening staan.
U moet het zelf overschrijven. 9 termijnen van € 129,78 via automatische incasso. 9 termijnen van € 129,78: gebruik dit formulier (102Kb, pdf).

De betalingsregeling

Kiest u voor een betalingsregeling? Dan betaalt u het lesgeld in 9 gedeeltes van € 129,78. Het wordt iedere maand automatisch van uw rekening afgeschreven, rond de 25e. De 1e termijn in de eerste maand na uw aanvraag. U kunt niet kiezen voor meer of minder termijnen of voor andere betaalmomenten.

Hoeveel betalen en wanneer

U krijgt na uw aanvraag een bericht. Daarin staat precies hoeveel u betaalt en wanneer. Uiteraard staat het ook in Mijn DUO

Dus bijvoorbeeld:
Voor 1 oktober aangevraagd: 9 termijnen van 25 oktober tot en met 25 juni. 
Voor 1 december: 9 termijnen van 25 december tot en met 25 augustus.

Incasso overgeslagen

Als een afschrijving een keer niet lukt, proberen we het de maand erna weer. Lukt het dan ook niet, dan vervalt uw betalingsregeling. U moet dan de rest van het lesgeld in 1 keer betalen.

Vergoeding lesgeld

Hebt u studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren? Als u een aanvullende beurs of toelage krijgt, zit daarin een vergoeding voor het lesgeld. De vergoeding is vanaf augustus maximaal € 97,33 per maand. 

Doet u voltijds vavo en hebt u recht op de lesgeldvergoeding? Dan wordt maandelijks uw aanvullende toelage gedeeltelijk of volledig ingehouden. Hiermee wordt uw lesgeld betaald. 

Is uw aanvullende toelage minder dan € 96,25 per maand? Dan moet u de rest zelf betalen, met een betalingsregeling of in 1 keer. U krijgt hierover bericht.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee