In het kort

Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal Nt2 is een landelijk examen voor volwassenen die het Nederlands als 2e taal leren. DUO neemt het Staatsexamen Nt2 af, namens het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de organisatie, de ontwikkeling en inhoud van het examen. Op staatsexamensnt2.nl Link opent externe pagina  vindt u informatie over de inhoud van het examen, de voorbereiding, de beoordeling en oefenexamens.

Waarom een Nt2-diploma?

Met het Diploma Staatsexamen Nt2 kunt u laten zien dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst om in Nederland te kunnen werken of studeren. Wilt u Nt2-examen doen voor uw inburgering of naturalisatie tot Nederlander? Kijk dan voor meer informatie op inburgeren.nl Link opent externe pagina .

Programma I en II

Er zijn 2 examenprogramma's: programma I (taalniveau B1) en programma II (taalniveau B2). Beide programma’s bestaan uit 4 examenonderdelen: Lezen, Luisteren, Spreken en Schrijven. Alle examens maakt u op de computer.

  • U kiest voor Programma I als u een mbo-opleiding wilt doen of wilt werken op mbo-3 of mbo-4 niveau. 
  • U kiest voor Programma II  als u wilt studeren of werken op hbo- of universitair niveau.