Uitslag

Na 5 weken kunt u online uw examenuitslag bekijken. U hebt uw kandidaatnummer hierbij nodig. De uitslag wordt op die dag na 15:00 uur bekendgemaakt. 6 weken na het examen ontvangt u de uitslag ook per post.

Bekijken uitslag Staatsexamen Nt2Bekijken uitslag Staatsexamen Nt2

Wanneer krijgt u een diploma?

  • Bent u voor alle 4 examenonderdelen geslaagd? En hebt u het laatste onderdeel na 1 januari 2021 gehaald? Dan krijgt u het diploma automatisch binnen 4 weken aangetekend per post thuisgestuurd.
  • Bent u vóór 1 januari 2021 voor alle 4 examenonderdelen geslaagd en wilt u uw certificaten inwisselen voor een diploma? Stuur een e-mail naar nt2@duo.nl.

Diploma's en certificaten terugvinden

Alle diploma’s en certificaten die na 1 januari 2011 zijn gehaald, staan in Mijn diploma's.

Diploma of certificaat vóór 1 januari 2011 gehaald
  • Uw diploma of certificaat staat niet in Mijn diploma's. 
  • U kunt een Verklaring afgelegd examen (VAE) aanvragen in de diplomahulp. De VAE kost € 72,-.

Gezakt?

Bent u voor 1 of meer examenonderdelen gezakt, dan kunt u deze onderdelen overdoen. U kunt zich op dezelfde manier aanmelden als de 1e keer.

Klachten

Als u een klacht hebt tijdens het examen, meldt dit dan direct bij de examenleider. De examenleider kan het probleem misschien direct oplossen. Heeft u toch nog een klacht over het examen, dan kunt u tot drie weken na het examen een klachtenbrief sturen. U kunt de brief richten aan het College voor Toetsen en Examens. Mail uw klacht naar nt2@duo.nl.

Contact

  • Hebt u een vraag over de organisatie van de examens, neem dan contact op met DUO: mail naar nt2@duo.nl of bel 050-599 89 33 (optie 1). Houd uw kandidaatnummer bij de hand.
  • Hebt u een vraag over de inhoud van de examens, neem dan contact op met de afdeling Klantcontact van het CvTE: mail naar info@staatsexamensnt2.nl of bel 030-230 60 62.
  • Op inburgeren.nl Link opent externe pagina  vindt u informatie over inburgeren, naturaliseren of uw lening.