Aanmelden

U kon zich hier tot en met 31 december 2021 aanmelden voor de staatsexamens in 2022. Gaat u staatsexamen vso doen, dan regelt uw school de aanmelding. Doet u examen maatschappijleer (gemeenschappelijk deel) of het profielwerkstuk? Geef dit dan aan bij uw aanmelding.

De voorwaarden voor aanmelding vindt u in de Regeling examenreglement staatsexamens vo 2022.

Vmbo-examen

Voor vmbo-bb, vmbo-kb en vmbo-gl kunt u alleen staatsexamen afleggen als u aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:

  • U staat ingeschreven bij een mbo-school.
  • U bent eerder gezakt voor het eindexamen vmbo.
  • U hebt een eindcijfer van 6 of hoger behaald voor het beroepsgerichte vak.

Deze voorwaarden gelden niet als u staatsexamen vso doet.

Rekenen

Vanaf 2021 is voor havo- en vmbo-kandidaten zonder wiskunde in het examenpakket het college-examen rekenen verplicht. Het resultaat van het college-examen rekenen telt niet mee voor het halen van het diploma. Het resultaat komt op een bijlage bij de cijferlijst te staan.

Aanmelden vso

De aanmelding voor een staatsexamen vso gaat via de school of instelling. Dit moet vóór 1 december. Tot uiterlijk 1 februari kan de school nog wijzigingen doorgeven.

Na uw aanmelding

Binnen 2 weken na uw aanmelding krijgt u een brief. In de brief staan uw aanmeldgegevens. Staan er fouten in de brief of hebt u na 2 weken nog geen brief gekregen? Mail dan naar staatsexamens@duo.nl.

Ongeveer 2 weken vóór uw examen krijgt u een examenoproep. Hierin staat waar u moet zijn en wanneer u examen moet doen. Hebt u de oproep 10 dagen voor het examen nog niet gekregen? Bel dan direct met 050-599 89 33.

Wijziging vakken of examenplaats

U kunt tot en met 31 januari wijzigingen doorgeven in uw vakken of de examenplaats. Stuur hiervoor een e-mail naar staatsexamens@duo.nl.

Oefenen, vakinformatie en vakkenpakket

Bekijk voor het examen welk vakkenpakket u nodig hebt voor het diploma. Lees ook de vakinformatie voor de vakken waarin u examen doet. U kunt oefenen voor het staatsexamen met het materiaal op onze site.

Examen doen buiten Nederland

Het is niet meer mogelijk om staatsexamen te doen buiten Nederland. Wilt u weten wat er wel kan? Bel ons dan: 050-599 89 33. Of mail naar staatsexamens@duo.nl. Ga naar de pagina Staatsexamen in Caribisch Nederland als u examen wilt doen op Bonaire.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee