Naar Geld voor school en studie

Studiefinanciering buitenland

Volledige opleiding in het buitenland

Gaat u een volledige opleiding in het buitenland volgen? Of u hiervoor studiefinanciering krijgt, hangt af van het land en van de opleiding. Daarnaast moet u voldoen aan de algemene voorwaarden voor studiefinanciering. Voor hbo en universiteit gelden nog 2 extra voorwaarden.

Mbo in het buitenland

U kunt studiefinanciering krijgen voor een voltijdse mbo-opleiding in Duitsland, Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden of Vlaanderen, of een Nederlandstalige opleiding in het gewest Brussel. Ook zijn er een paar unieke mbo-opleidingen in andere landen van de Europese Unie waarvoor studiefinanciering mogelijk is.

Hbo of universiteit in het buitenland

U kunt studiefinanciering krijgen voor hbo- of universitaire opleidingen over de hele wereld. Het Nuffic toetst voor DUO of uw studie recht geeft op studiefinanciering. Aan de hand van de waarderingscriteria en landenlijst kunt u zelf alvast een inschatting maken.

Waarderingscriteria
Landenlijst
Studie in Vlaanderen

Gaat u een studie in Vlaanderen doen? Dan gelden er aanvullende voorwaarden voor de manier waarop u wordt ingeschreven.

 • U bent per academiejaar ingeschreven voor minimaal 30 studiepunten in een bachelor-, graduaats- of masteropleiding.
 • U bent ingeschreven via een zogenaamd diplomacontract.

Wilt u een schakelprogramma of voorbereidingsprogramma volgen? Dan krijgt u alleen studiefinanciering als u ook voor minimaal 30 studiepunten bent ingeschreven in een bachelor-, graduaats- of masteropleiding.

2 extra voorwaarden hbo en universiteit

Voor hbo en universiteit gelden 2 extra voorwaarden:

 1. U krijgt geen studiefinanciering van een buitenlandse overheid.
 2. Van de afgelopen 6 jaar hebt u 3 jaar legaal in Nederland gewoond.

Op de laatste voorwaarden zijn de volgende uitzonderingen:

In buitenland gewerkt voor Nederlandse overheidsdienst

Hebt u in het verleden voor een Nederlandse overheidsorganisatie in het buitenland gewerkt, of uw vader of moeder? Dan telt die periode mee als 'in Nederland wonen'.

Eerder in buitenland gestudeerd

Hebt u eerder een studie gevolgd in het buitenland, en hebt u hiervoor studiefinanciering gekregen? Of zou deze opleiding nu recht geven op studiefinanciering? Deze periode telt niet mee als 'in Nederland wonen'.

Nationaliteit EER-land of Zwitserland

Komt u uit een ander EER-land dan Nederland? Of uit Zwitserland? Als u aan de nationaliteitsvoorwaarde voor studiefinanciering voldoet, geldt de 2e extra voorwaarde niet.

Nederlander in EER-land of Zwitserland

Bent u Nederlander, maar woont u in een ander EER-land dan Nederland? Of in Zwitserland? Als u niet aan de 2e extra voorwaarde voldoet, krijgt u alsnog studiefinanciering als u uw band met Nederland kunt aantonen. U moet in elk geval de Nederlandse taal goed beheersen. Dat laat u bijvoorbeeld zien met een NT2-diploma. Ook moet u voldoen aan 1 van de volgende voorwaarden:

 • U hebt minstens 6 jaar aaneengesloten basisonderwijs of voortgezet onderwijs in Nederland gevolgd.
 • U hebt tenminste 3 jaar legaal in Nederland gewoond.
 • U hebt 3 jaar lang minimaal 56 uur per maand in Nederland gewerkt.
 • Uw ouder of uw partner heeft 3 jaar lang minimaal 56 uur per maand in Nederland gewerkt.
 • Uw ouder of uw partner heeft 3 jaar legaal in Nederland gewoond.

Aanvragen

Vraagt u voor het eerst studiefinanciering aan? Volg dan de volgende stappen.

 1. Vraag een DigiD aan. DigiD is uw inlogcode voor de hele overheid. U krijgt na uw aanvraag binnen 5 werkdagen een brief met inloggegevens.
 2. Log in op Mijn DUO om studiefinanciering aan te vragen.

Inloggen Mijn DUOInloggen Mijn DUO

Ik heb al studiefinanciering en ga in het buitenland studeren

Hebt u al studiefinanciering of een studentenreisproduct? Dan kunt u uw aanvraag alleen doen via een formulier. Hiermee regelt u ook uw oovee-vergoeding. Voor vertrek moet u uw studentenreisproduct stopzetten.

Controle inschrijving

DUO controleert jaarlijks of u ingeschreven staat bij uw buitenlandse opleiding. We vragen u dan om een bewijs van inschrijving.

Brexit

Wilt u met Nederlandse studiefinanciering gaan studeren in het Verenigd Koninkrijk? Brexit heeft geen gevolgen voor uw recht op studiefinanciering. Het maakt voor uw Nederlandse studiefinanciering namelijk niet uit of u binnen óf buiten de EU studeert. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee