Naar Home

Kabinetsplannen studiefinanciering vanaf 2023

Het kabinet wil vanaf studiejaar 2023–2024 de basisbeurs weer invoeren voor studenten aan hbo en universiteit. En er zijn meer plannen, ook voor studenten in het mbo. Deze plannen zijn nog niet definitief, want de Eerste en Tweede Kamer moeten er nog over stemmen. Dat gebeurt in 2023.

Basisbeurs terug in het hoger onderwijs

Het kabinet wil de basisbeurs opnieuw invoeren in het hoger onderwijs. Haalt u binnen 10 jaar uw diploma? Dan wordt de basisbeurs omgezet in een gift, inclusief rente. Lukt dit niet, dan moet u het totale bedrag terugbetalen, dus ook de rente.

De basisbeurs voor uitwonende studenten zal hoger zijn dan voor thuiswonenden. De voorgestelde bedragen voor 2023 zijn:

  • thuiswonende studenten: € 110,30 per maand
  • uitwonende studenten: € 439,20 per maand (€ 274,90 basisbeurs + € 164,30 tijdelijke verhoging door de koopkrachtmaatregel)

De herinvoering van de basisbeurs staat gepland voor 1 september 2023.

Voor wie?

Opnieuw invoeren van de basisbeurs geldt voor studenten die:

  • in het studiejaar 2023-2024 een opleiding aan hbo of universiteit volgen, én
  • op 1 september 2023 nog recht hebben op studiefinanciering in de vorm van prestatiebeurs. Check dit in Mijn DUO bij Mijn Producten.

Studenten die alleen nog recht hebben op een studentenreisproduct hebben geen recht meer op de basisbeurs.

Nog niet op bericht

In de berichten Studiefinanciering voor 2023 is nog geen rekening gehouden met het plan voor de herinvoering van de basisbeurs, omdat dit nog niet definitief is. Er staat dus nog niets in over de basisbeurs voor hbo en universiteit vanaf september 2023.

Aanvragen

Als de Tweede en Eerste Kamer akkoord zijn, kunnen studenten aan hbo en universiteit hun basisbeurs gaan aanvragen. Die gaat dan in per 1 september 2023. Iedereen die recht heeft op de basisbeurs krijgt in juli 2023 van ons een bericht hierover.

Meer informatie

Deze pagina's worden aangevuld met meer info en extra maatregelen, zodra daarover meer bekend is. Kijk voor meer info ook op rijksoverheid.nl Link opent externe pagina

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee