Subsidie korte scholingstrajecten vo

Subsidie verlengd

Deze subsidieregeling is op dit moment beëindigd. De Tweede Kamer moet eerst een besluit nemen over verlenging. De verwachting is dat dit begin 2024 plaatsvindt. Houd voor het laatste nieuws onze website in de gaten.

Werkt u als leraar in het voortgezet onderwijs (vo) of wilt u in die sector gaan werken? Als u daar niet de juiste bevoegdheid voor hebt, kunt u een subsidie aanvragen om deze met een kort scholingstraject te halen.

Voorwaarden

Wat is een educatieve module?

Een educatieve module is iets anders dan een educatieve minor.

Een educatieve module volgt u bij de universiteit nadat u een verwante universitaire bachelor hebt behaald. Als u de educatieve module afrondt, kunt u lesgeven aan het vmbo-tl en de onderbouw van havo of vwo. De module heeft een studielast van minimaal 30 studiepunten. U betaalt voor de educatieve module de helft van het wettelijk collegegeld. In de bijlage bij de Regeling verwantschapstabel educatieve minor Link opent externe pagina leest u welke studies u kunt combineren met een educatieve module.

Voor een educatieve minor kunt u geen subsidie korte scholingstrajecten krijgen. Een educatieve minor volgt u tijdens uw bacheloropleiding.

Bedrag

U krijgt een vergoeding voor het cursusgeld. Hoeveel precies, hangt af van het traject dat u volgt.

Traject Percentage vergoeding Maximaal bedrag
Profielvak Produceren, Installeren en Energie (modules Elektrotechniek, Installatietechniek en Metaaltechniek) 100% € 6.000,- per module
Overige trajecten 80% € 6.000,- per module
€ 6.000,- per traject

Gift of terugbetalen

De subsidie wordt een gift als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

  • U behaalt uw certificaat binnen de officiële studieduur van het traject. Lukt dit niet? Dan kunt u 1 keer verlenging aanvragen. U moet dan aan DUO doorgeven binnen welke termijn u verwacht het certificaat wél te behalen.
  • U mailt binnen 6 maanden na uw examen een kopie van uw certificaat naar kortescholingstrajecten@duo.nl

Als u uw certificaat niet op tijd behaalt of mailt, moet u het volledige bedrag terugbetalen.

Contact

Als u nog vragen hebt, kunt u bellen met de afdeling Lerarenbeurs: 050 599 90 99. Dit nummer is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar kortescholingstrajecten@duo.nl. Hier kunt u ook wijzigingen in uw aanvraag naartoe sturen.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee