Subsidie korte scholingstrajecten vo

Subsidie beëindigd

Deze subsidieregeling is per 1 januari 2024 beëindigd. Het ministerie van OCW bekijkt of er voor het volgen van een kort scholingstraject subsidie via een andere regeling aangevraagd kan worden. Bekijk voor actuele informatie de nieuwsbrief van OCW Link opent externe pagina .  

Werkt u als leraar in het voortgezet onderwijs (vo) of wilt u in die sector gaan werken? Als u daar niet de juiste bevoegdheid voor hebt, kunt u een subsidie aanvragen om deze met een kort scholingstraject te halen.

Voorwaarden

Gift of terugbetalen

De subsidie wordt een gift als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

  • U behaalt uw certificaat binnen de officiële studieduur van het traject. Lukt dit niet? Dan kunt u 1 keer verlenging aanvragen. U moet dan aan DUO doorgeven binnen welke termijn u verwacht het certificaat wél te behalen.
  • U mailt binnen 6 maanden na uw examen een kopie van uw certificaat naar kortescholingstrajecten@duo.nl

Als u uw certificaat niet op tijd behaalt of mailt, moet u het volledige bedrag terugbetalen.

Contact

Als u nog vragen hebt, kunt u bellen met de afdeling Lerarenbeurs: 050 599 90 99. Dit nummer is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar kortescholingstrajecten@duo.nl. Hier kunt u ook wijzigingen in uw aanvraag naartoe sturen.