Naar Home

Tegemoetkomingen en subsidies lerarenopleiding

Wilt u leraar worden? Of wilt u als leraar een extra bevoegdheid halen? Dat kan. Er zijn verschillende tegemoetkomingen en subsidies mogelijk.

3. Tegemoetkoming onderwijsmasters

Doet u een educatieve master aan hbo of universiteit, of een 1e-graads lerarenopleiding in een tekortvak? Dan kunt u eenmalig een tegemoetkoming onderwijsmasters aanvragen. Ook als u daarnaast studiefinanciering krijgt. Dit is een tijdelijke regeling die loopt tot en met 2018.

Wat zijn de tekortvakken?

De tekortvakken zijn Nederlands, Frans, Duits, Engels, klassieke talen, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica.

Voorwaarden

 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsdocument type II, III, IV of V. Hebt u een andere verblijfsvergunning of komt u uit een EER-land of Zwitserland? Vul dan het nationaliteitenschema in.
 • U doet de opleiding in voltijd, deeltijd of duaal.
 • Als u een lerarenopleiding in een tekortvak gaat doen:
  • U moet uw bachelor- of (pre)masterdiploma ná 31 december 2012 hebben behaald of in die periode zijn gepromoveerd.
 • Als u een onderwijsmaster gaat doen:
  • U moet uw pabo-diploma ná 31 december 2012 hebben behaald. Als u eerder uw diploma hebt behaald, moet u na 31 december 2012 een premaster hebben afgerond.
  • Doet u als onderdeel van uw opleiding een stageopdracht of onderzoeksopdracht bij een school of schoolbestuur voor primair onderwijs (bo en (v)so)? Dan sluit u hiervoor een overeenkomst af met het schoolbestuur. Deze overeenkomst moet u binnen de officiële studieduur van uw opleiding naar DUO mailen.
  • Begint u in 2018 met uw opleiding, dan kunt u alleen nog subsidie krijgen voor de opleidingen pedagogische wetenschappen en onderwijskunde. U moet dan wel vóór 1 september 2018 starten met deze opleiding.
 • U mag voor dezelfde studie niet tegelijkertijd lerarenbeurs of tegemoetkoming leraren krijgen.

Uiterste aanvraagdatum

2018 is het laatste jaar waarin u een tegemoetkoming onderwijsmasters kunt aanvragen. Daarna vervalt deze regeling. U kunt de tegemoetkoming daarom alleen nog aanvragen in 1 van de volgende situaties:

 • U begint vóór 1 september 2018 met een onderwijsmaster.
 • U begint in 2018 met een 1e-graads lerarenopleiding in een tekortvak.
 • U volgt een master en begint in 2018 met het educatieve gedeelte.

Aanvragen moet uiterlijk op 31 oktober 2018.

Aanvragen met formulier

 1. Kijk eerst op de lijst met ISAT-codes of voor uw opleiding een tegemoetkoming onderwijsmasters mogelijk is.
 2. Vraag de tegemoetkoming aan met het formulier Aanvraag tegemoetkoming onderwijsmasters.
 3. Mail het aanvraagformulier als pdf naar tegemoetkomingonderwijsmasters@duo.nl.
 4. Staat er bij uw opleiding op de ISAT-lijst een 1 of 2? Stuur dan ook de Verklaring studieadviseur mee.

Bedrag

Hoeveel tegemoetkoming u kunt krijgen, leest u op de pagina Bedragen en betaalmomenten.

Hoelang recht

De tegemoetkoming onderwijsmasters kunt u 1 keer aanvragen.

Gift of terugbetalen

De tegemoetkoming onderwijsmasters wordt een gift als u uw opleiding afrondt binnen de reguliere studieduur + maximaal 1 jaar uitloop. Lukt dit niet, dan moet u het volledige bedrag terugbetalen.

Contact

Als u nog vragen hebt, kunt u bellen met de afdeling Lerarenbeurs: 050-599 90 99. Dit nummer is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar tegemoetkomingonderwijsmasters@duo.nl.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee