Naar Veranderingen studiefinanciering

Basisbeurs terug in het hoger onderwijs

De basisbeurs komt terug voor studenten in het hoger onderwijs. Het is een prestatiebeurs en hij wordt omgezet in een gift als je binnen 10 jaar je diploma behaalt. Lukt dit niet, dan moet je het totale bedrag met rente terugbetalen.

Voorwaarden

  • Je volgt in het studiejaar 2023-2024 een opleiding aan hbo of universiteit én
  • je hebt op 1 september 2023 nog recht op studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs.

In Mijn DUO zie je bij ‘Mijn Producten’ hoeveel resterende maanden prestatiebeurs je hebt. Heb je alleen nog recht op een studentenreisproduct, dan heb je geen recht meer op een basisbeurs.

Bedragen basisbeurs

  • thuiswonende studenten: € 110,30 per maand
  • uitwonende studenten: € 439,20 per maand (€ 274,90 basisbeurs + € 164,30 tijdelijke verhoging door de koopkrachtmaatregel)

Door de basisbeurs veranderen de aanvullende beurs en de lening. Hieronder staan alle bedragen studiefinanciering vanaf september 2023:

Thuiswonend Uitwonend
Basisbeurs € 110,30 € 439,20 *
Aanvullende beurs maximaal € 416,00 € 416,00
Lening € 266,97 € 266,97
Collegegeldkrediet € 192,83 € 192,83
Totaal studiefinanciering € 986,10 € 1.315,00
* De basisbeurs voor uitwonende studenten is voor 2023-2024 tijdelijk opgehoogd met € 164,30 per maand.

Aanvragen

Je kunt de basisbeurs voor 2023-2024 nog tot 31 augustus 2024 aanvragen. Die krijg je dan met terugwerkende kracht vanaf september.   

Basisbeurs zelf aanvragen

Ook als je al studiefinanciering hebt, moet je de basisbeurs zelf aanvragen in Mijn DUO.

Inloggen Mijn DUOMet DigiD


Terug naar overzicht veranderingen