Naar Veranderingen studiefinanciering

Tegemoetkoming gemiste basisbeurs (ho)

Als je tijdens het leenstelsel (2015-2023) 1 of meer jaren hebt gestudeerd, heb je in die periode geen basisbeurs gehad. Je krijgt daarvoor een financiële tegemoetkoming.

Voorwaarden

  • Je had recht op studiefinanciering, maar geen recht op een basisbeurs. 
  • Je hebt minimaal 12 maanden van je officiële ('nominale') studieduur gestudeerd onder het leenstelsel.
  • Je behaalt of behaalde je diploma binnen de diplomatermijn van 10 jaar.  
  • Het is een diploma voor een erkende bacheloropleiding, masteropleiding of associate degree. 

Het maakt niet uit of je wel of geen studiefinanciering hebt aangevraagd. Had je alleen recht op een collegegeldkrediet of een levenlanglerenkrediet, dan kom je niet in aanmerking voor deze tegemoetkoming.

Een opleiding moet in het Register Instellingen en Opleidingen (RIO) staan. Een buitenlands diploma moet gelijkgesteld kunnen worden aan een diploma voor het Nederlands hoger onderwijs. Dit wordt beoordeeld door het Nuffic Link opent externe pagina

Hoeveel en wanneer

De tegemoetkoming is € 29,92 per maand. Je krijgt deze alleen voor de officiële duur van je studie, waarvoor je je diploma hebt behaald. 

  • Heb je je bachelor en je master volledig onder het leenstelsel gedaan? En heb je een masterdiploma behaald? Dan krijg je de tegemoetkoming voor de officiële duur van je bachelor en master. 
  • Heb je alleen je bachelor behaald, dan krijg je de tegemoetkoming alleen voor de officiële duur van je bachelor. 
  • Heb je voor je universitaire bachelor nog wel een basisbeurs ontvangen, maar viel je voor de master onder het leenstelsel? Dan krijg je alleen een tegemoetkoming voor de duur van de master. 
  • Voor een associate degree krijg je maximaal 24 maanden tegemoetkoming. 
  • Heb je verlenging van je studiefinanciering gekregen vanwege een beperking, dan tellen de verlengde maanden mee voor de tegemoetkoming. 

De tegemoetkoming wordt verrekend met je studieschuld of uitbetaald als je geen schuld meer hebt. Dit gebeurt vanaf 2025 of daarna, als je je diploma later behaalt.

Vanzelf bericht

Je krijgt van DUO vanzelf bericht als je recht hebt op de tegemoetkoming. Je hoeft nu dus nog niks te doen.


Terug naar overzicht veranderingen

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee