Naar Persberichten

DUO biedt persoonlijke hulp bij studieschulden Curaçao

Vanaf 16 maart komen medewerkers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) uit Nederland opnieuw naar Curaçao om hulp te bieden aan oud-studenten die problemen hebben met het aflossen van hun studieschuld bij DUO. De dienst nodigt deze groep uit voor een persoonlijk gesprek, om samen op zoek te gaan naar een oplossing.

DUO heeft inmiddels aan alle betrokkenen een persoonlijke brief en/of e-mail over dit onderwerp gestuurd. Daarin is aangegeven dat iedereen die geïnteresseerd is in een gesprek een e-mail kan sturen naar: debiteurenbeheer@duo.nl met vermelding van het DUO correspondentie- of burgerservicenummer, naam, adres en telefoonnummer.

Oud-studenten op Curaçao die geen uitnodiging van DUO hebben ontvangen, maar wél de situatie rondom hun studieschuld willen bespreken, zijn ook van harte uitgenodigd om een e-mail te sturen naar debiteurenbeheer@duo.nl.

Daarnaast kan iedereen die informatie over studiefinanciering wil hebben in april iedere woensdag- en vrijdagmiddag zonder afspraak terecht bij Stichting Studiefinanciering Curaçao (SCC) voor een persoonlijk gesprek met een DUO-medewerker.

Eind vorig jaar vond er gedurende tien weken een soortgelijk bezoek plaatst. In deze periode zijn in totaal ruim 600 oud-studenten op Curaçao geholpen door met medewerkers van DUO een betalingsregeling op maat te treffen.

Op een later moment zullen medewerkers van DUO ook een bezoek brengen aan de andere eilanden in het Caribische deel van het Koninkrijk. Ook hier zullen zij in gesprek gaan met oud-studenten die problemen ondervinden met het afbetalen van hun studieschuld. Daarbij zal net als op Curaçao ruimte zijn voor het in het kaart brengen van persoonlijke omstandigheden, waardoor een regeling op maat kan worden getroffen.

DUO voert voor het ministerie van OCW onder andere wetten en regelingen uit op het gebied van bekostiging van onderwijsinstellingen, het verstrekken van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten, het innen van studieschulden, en het beheer en de uitwisseling van gegevens gekoppeld aan het onderwijsnummer.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee