Nederlandse titel aanvragen

Als u in het buitenland een academische graad hebt behaald, dan kunt u ook een Nederlandse titel aanvragen. Dit kan alleen als u een erkende opleiding in het hoger onderwijs hebt gevolgd. De opleiding moet gelijkwaardig zijn aan eenzelfde Nederlandse opleiding.

Is de Nederlandse titel aan u verleend? Dan mag u de Nederlandse titel óf de buitenlandse graad bij uw naam voeren. Kiest u voor de buitenlandse graad, dan vermeldt u deze zoals u dat zou doen in het land waar de graad is behaald. 

Voorwaarden

  • Uw opleiding is erkend.
  • Uw opleiding is vergelijkbaar met een Nederlandse opleiding en heeft hetzelfde doel.
  • Uw opleiding heeft dezelfde rechten als een vergelijkbare Nederlandse opleiding.
  • Er is geen sprake van 1 of meer wezenlijke verschillen met een Nederlandse opleiding.

Voor meer informatie over de voorwaarden gaat u naar de Beleidsregel Link opent externe pagina .

Welke Nederlandse titels zijn er?

  • ingenieur (ing.) = hoger beroepsonderwijs op het gebied van techniek, of landbouw en natuurlijke omgeving
  • baccalaureus (bc.) = overig hoger beroepsonderwijs
  • ingenieur (ir.) = wetenschappelijk onderwijs op het gebied van techniek, of landbouw en natuurlijke omgeving
  • meester (mr.) = wetenschappelijk onderwijs op het gebied van recht
  • doctorandus (drs.) = overig wetenschappelijk onderwijs
  • doctor (dr.) = wetenschappelijk onderzoek, inclusief promotie waarbij een doctoraat is verkregen

Als u een aanvraag indient, onderzoekt DUO voor welke titel(s) u in aanmerking komt. Uw buitenlandse diploma komt niet in Mijn diploma’s. Dit register is alleen voor Nederlandse diploma’s.

Aanvragen Nederlandse titel

Vraag online een Nederlandse titel aan. Stuur alle gevraagde bewijsstukken mee.

Aanvragen Nederlandse titelAanvragen Nederlandse titel

Aanvragen met formulier

Lukt het niet om online een Nederlandse titel aan te vragen? Gebruik dan het formulier Aanvraag Nederlandse titel. 

Gratis

Het aanvragen van een Nederlandse titel is gratis.

Contact

Hebt u vragen? U kunt op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur bellen met de afdeling Diplomadiensten: +31 50 599 77 78. Of e-mail naar diplomadiensten@duo.nl.