Werken in de kinderopvang

Hebt u een diploma uit een EER-land of Zwitserland? En wilt u in Nederland voor onbepaalde tijd in de kinderopvang werken? Dan moet u erkenning van uw buitenlandse beroepskwalificatie aanvragen. Wilt u voor bepaalde tijd of incidenteel in Nederland in de kinderopvang werken, dan moet u dat melden.

Voorwaarden

U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • uw diploma is in een EER-land Link opent externe pagina of Zwitserland behaald.
 • u hebt een EU-verblijfsvergunning.
 • u mag in het land van diplomering werken met kinderen in de relevante leeftijdsgroep.

Als u voor onbepaalde tijd in de kinderopvang wilt werken moet u ook:

 • een diploma hebben dat is gericht op het werken met kinderen en specifiek op de ontwikkeling van het kind.

Alle voorwaarden staan in de Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties kinderopvangpersoneel Link opent externe pagina .

Voor welke beroepen?

Voor de volgende beroepen is erkenning of melding nodig:

 • gastouder
 • beroepskracht dagopvang
 • beroepskracht buitenschoolse opvang
 • beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang
 • beroepskracht voorschoolse educatie

Aanvragen en melden

 1. Controleer of u voldoet aan de voorwaarden.
 2. Vraag online erkenning van uw beroepskwalificatie aan.
 3. Lukt het niet online? Gebruik dan een formulier.
  • Gebruik het formulier 'Aanvraag Erkenning EU-beroepskwalificaties kinderopvangpersoneel' voor erkenning van uw beroepskwalificatie.
  • Gebruik het formulier 'Melding Tijdelijke of incidentele dienstverrichting EU-beroepskwalificaties kinderopvangpersoneel' als u een melding wilt doen bij tijdelijk of incidenteel werk.

Gratis

Erkenning van uw beroepskwalificatie of een melding van tijdelijk of incidenteel werk in de kinderopvang is gratis.

Hoe het verdergaat

Erkenning van uw beroepskwalificatie

Erkennen van uw beroepskwalificatie gaat als volgt:

 • U doet online of met een formulier een verzoek om uw beroepskwalificatie te laten erkennen. De bewijsstukken die u moet sturen staan op het formulier.
 • DUO controleert of u alle benodigde bewijsstukken hebt gestuurd. Als er nog iets ontbreekt, krijgt u een bevragingsbrief.
 • DUO doet navraag over uw diploma bij de bevoegde autoriteit in het land van diplomering.
 • Als uw diploma niet gecontroleerd kan worden bij de bevoegde autoriteit in het land van diplomering, dan hebben wij een verklaring van uw onderwijsinstelling over uw afstuderen nodig.
 • U krijgt een bericht met de beslissing. Als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken.
Tijdelijke of incidentele dienstverrichting

Melden van tijdelijk of incidenteel werk gaat als volgt:

 • U doet een melding met een formulier. De bewijsstukken die u moet sturen staan op het formulier.
 • DUO controleert of u alle benodigde bewijsstukken hebt gestuurd. Als er nog iets ontbreekt, krijgt u een bevragingsbrief.
 • DUO doet navraag over uw diploma bij de bevoegde autoriteit in het land van diplomering.
 • Als uw diploma niet gecontroleerd kan worden bij de bevoegde autoriteit in het land van diplomering, dan hebben we een verklaring van uw onderwijsinstelling over uw afstuderen nodig.
 • Als u voldoet aan de voorwaarden, krijgt u een brief met de bevestiging van de registratie. U mag werken in de kinderopvang.
 • Als u niet voldoet aan de voorwaarden, krijgt u een afwijzing.
 • Tegen een afwijzing kunt u bezwaar maken.

Contact

Hebt u vragen? U kunt op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur bellen met de afdeling Diplomadiensten: +31 50 599 77 78. Of mail naar diplomadiensten@duo.nl.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee