Naar Home

Studenten krijgen tegemoetkoming energiekosten

Op maandag 15 januari keert DUO aan bijna 91.000 studenten een eenmalige tegemoetkoming uit van € 400,- om hen te helpen met de gestegen energiekosten. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het gaat in totaal om ruim 36 miljoen euro.

Voor wie?

De tegemoetkoming in de energiekosten is bedoeld om studenten te helpen met de in 2023 gestegen energiekosten. De tegemoetkoming is een gift. Om in aanmerking te komen moet een student op 1 oktober 2023 recht hebben gehad op een uitwonende beurs en een aanvullende beurs van meer dan € 0,-. Voor studenten die op 1 oktober geen recht meer hadden op een prestatiebeurs, gelden soepelere voorwaarden.

Vanzelf bericht

Studenten hoeven de tegemoetkoming niet zelf aan te vragen. Iedereen die voldoet aan de voorwaarden, krijgt deze week een brief van DUO op de mat. De betaling van de tegemoetkoming volgt dan op 15 januari. 

Nog niet alle aanvullende beurzen over 2023 zijn berekend. DUO controleert tot en met de juli 2024 wie alsnog in aanmerking komt. Blijkt een student later recht te hebben op een aanvullende beurs? Dan krijgt de student binnen een maand ook automatisch bericht over de tegemoetkoming in de energiekosten.