Naar Home

Tegemoetkoming energiekosten definitief

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetvoorstel Energietoeslag van het ministerie van SZW.

Onderdeel van dit wetsvoorstel is een tegemoetkoming van € 400,- voor studenten die op basis van het inkomen van de ouders recht hebben op een aanvullende beurs.

DUO keert het bedrag uit aan:

  • Studenten die op 1 oktober 2023 een beurs voor uitwonenden én een aanvullende beurs ontvangen.
  • Studenten die op 1 oktober 2023 geen recht meer hebben op een prestatiebeurs (basisbeurs en aanvullende beurs), maar in de laatste maand van hun prestatiebeurs nog wel een aanvullende beurs hadden. Ook moeten zij in de maand oktober 2023 een lening hebben bij DUO.

Deze tegemoetkoming is een gift.

Automatisch bericht

DUO betaalt het bedrag vanaf januari 2024 uit op het rekeningnummer dat bij DUO bekend is. Als u hiervoor in aanmerking komt, krijgt u van tevoren automatisch bericht.