Gift of terugbetalen

We beoordelen binnen 22 weken na afloop van het studiejaar of u voldoende studiepunten hebt gehaald. Hebt u onvoldoende punten gehaald, dan moet u de lerarenbeurs voor dat jaar terugbetalen. 

Minimaal 15 studiepunten (ECTS) per studiejaar

U moet minimaal 15 studiepunten per studiejaar halen, ook als u later start of vrijstellingen hebt. Hebt u zoveel vrijstellingen dat u geen 15 studiepunten kunt halen? Neem dan contact met ons op.

In het studiejaar waarin u afstudeert, hoeft u geen 15 studiepunten te halen. De voorwaarde vervalt dan omdat u uw diploma hebt behaald.

Studiepunten niet gehaald

Hebt u geen 15 studiepunten gehaald, dan bent u verplicht dit zo snel mogelijk via Mijn DUO door te geven. U hebt dan 1 jaar lerarenbeurs verbruikt. Ook moet u de beurs van dat jaar terugbetalen. Wilt u een betalingsregeling? Stuur dan een e-mail naar lerarenbeurs@duo.nl. De subsidie voor studieverlof die aan uw werkgever is uitbetaald, wordt niet teruggevorderd.

Wilt u een nieuwe aanvraag doen, dan kan dit alleen voor dezelfde opleiding. Hierop geldt 1 uitzondering: hebt u geen recht meer op een lerarenbeurs voor uw bacheloropleiding? Dan kunt u nog wel een lerarenbeurs aanvragen voor een master.

Rekeningnummer voor terugbetalen

U krijgt eerst van ons een betalingsverzoek. Daarna kunt u de beurs terugbetalen op rekeningnummer NL04 INGB 0705 0018 65 van de Dienst Uitvoering Onderwijs. Vermeld bij uw betaling altijd uw burgerservicenummer en het onderwerp 'lerarenbeurs'.

Ziekte of bijzondere omstandigheden

Hebt u door ziekte of bijzondere omstandigheden geen 15 studiepunten kunnen halen? Neem dan contact met ons op via lerarenbeurs@duo.nl.

Controle

DUO controleert steekproefsgewijs of u de lerarenbeurs terecht hebt ontvangen. Bewaar daarom de volgende bewijsstukken:

  • document met de behaalde studiepunten van dat studiejaar
  • betaalbewijs van het collegegeld waar het bedrag op staat

Contact

Als u nog vragen hebt, kunt u bellen met de afdeling Lerarenbeurs: 050-599 90 99. Dit nummer is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar lerarenbeurs@duo.nl.