Voorwaarden

Om de lerarenbeurs te krijgen, moet u aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

  • U hebt een onderwijsbevoegdheid óf u bent leraar in het hbo en hebt minimaal een bachelordiploma. Bent u leraar in het mbo? Dan moet u voldoen aan de bekwaamheidseisen.
  • Op het moment van de aanvraag werkt u bij een bekostigde school of orthopedagogisch didactisch centrum in Nederland of op Bonaire, St Eustatius of Saba. Of u werkte hier op enig moment in de 12 kalendermaanden daarvoor. Dit mag ook met een tijdelijk of invalcontract zijn. U mag niet als zzp'er werkzaam zijn.
  • U geeft 20% van uw werktijd les, inclusief voorbereiding en nakijkwerk. Intern begeleiders, zorgcoördinatoren, remedial teachers en ambulant begeleiders hoeven niet aan deze voorwaarde te voldoen.
  • U volgt een bachelor-, master- of postinitiële masteropleiding. Of u volgt een premaster- of schakelprogramma dat voorafgaat aan een universitaire masteropleiding. Voor een post-hbo-opleiding krijgt u geen lerarenbeurs.
  • U volgt de opleiding in Nederland, in de EU, in Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en Saba) of op Aruba, Curaçao of Sint Maarten. De opleiding moet erkend of geaccrediteerd zijn.
  • U krijgt in de subsidieperiode voor dezelfde opleiding geen studiefinanciering in de vorm van een basisbeurs en/of aanvullende beurs. Ook maakt u geen gebruik van het studentenreisproduct of een OV-vergoeding buitenland. Heeft u alleen een lening, alleen het collegegeldkrediet of levenlanglerenkrediet? Dan mag u wel de lerarenbeurs aanvragen.
  • U krijgt in de subsidieperiode voor dezelfde opleiding geen tegemoetkoming leraren of de subsidie tweede lerarenopleiding.
Is mijn opleiding erkend of geaccrediteerd?

Contact

Als u nog vragen hebt, kunt u bellen met de afdeling Lerarenbeurs: 050 599 90 99. Dit nummer is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar lerarenbeurs@duo.nl.