Voorwaarden

Om de lerarenbeurs te krijgen, moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen. U kunt ook de voorwaardenhulp gebruiken.

  • U hebt een onderwijsbevoegdheid óf u bent leraar in het hbo en hebt minimaal een bachelordiploma.
  • U werkt bij een bekostigde school of orthopedagogisch didactisch centrum in (Caribisch) Nederland op het moment van de aanvraag. Of u werkte hier op enig moment in de 12 kalendermaanden daarvoor. Dit mag ook met een tijdelijk of invalcontract zijn. U mag niet als zzp'er werkzaam zijn.
  • U geeft 20% van uw werktijd les, inclusief voorbereiding en nakijkwerk. Intern begeleiders, zorgcoördinatoren, remedial teachers en ambulant begeleiders hoeven niet aan deze voorwaarde te voldoen.
  • U volgt een bachelor-, master- of postinitiële masteropleiding. Of u volgt een premaster- of schakelprogramma dat voorafgaat aan een universitaire masteropleiding.
  • U volgt de opleiding in Nederland, in de EU, in Caribisch Nederland of op Aruba, Curaçao of Sint Maarten. De opleiding moet erkend of geaccrediteerd zijn.
  • U hebt voor dezelfde opleiding geen tegemoetkoming leraren, tegemoetkoming onderwijsmasters, levenlanglerenkrediet (LLLK) of studiefinanciering (ook geen lening of reisproduct). Voor het levenlanglerenkrediet geldt 1 uitzondering: krijgt u minder lerarenbeurs dan u aan collegegeld betaalt? Dan mag u voor het resterende collegegeld levenlanglerenkrediet aanvragen.
Resterend collegegeld betalen met LLLK

Is uw lerarenbeurs niet voldoende om uw collegegeld te betalen? Dan mag u voor het resterende collegegeld levenlanglerenkrediet aanvragen. Bijvoorbeeld: U moet € 10.000,- collegegeld betalen. U kunt maximaal € 7.000,- aan lerarenbeurs krijgen (exclusief de subsidie voor studiemiddelen en reiskosten, en exclusief de eventuele subsidie voor studieverlof). U kunt dan maximaal € 3.000,- levenlanglerenkrediet aanvragen.

Is mijn opleiding erkend of geaccrediteerd?

Contact

Als u nog vragen hebt, kunt u bellen met de afdeling Lerarenbeurs: 050 599 90 99. Dit nummer is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 16.00 uur. Of stuur een mail naar lerarenbeurs@duo.nl.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee