Aanvragen

De aanvraagperiode voor de lerarenbeurs 2024-2025 loopt van 1 april, 18.00 uur tot en met 15 mei, 23.59 uur. U kunt de beurs aanvragen in Mijn DUO, ook als u nog niet bent ingeschreven bij uw opleiding. We controleren uw inschrijving achteraf.

Hoogte collegegeld doorgeven

De hoogte van de lerarenbeurs hangt af van het bedrag dat u uiteindelijk aan collegegeld betaalt. Is de hoogte van het collegegeld nog niet bekend op het moment dat u de beurs aanvraagt? Vul dan een schatting van uw collegegeld in. Geef het definitieve bedrag aan ons door zodra dit bekend is. U doet dit via Mijn DUO.

Studeert u aan de Open Universiteit? Dan is de hoogte van de lerarenbeurs afhankelijk van het collegegeld dat u betaalt in een studiejaar en de 2 maanden die eraan voorafgaan (juli en augustus). Een studiejaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

Betaalde cursussen in een volgend subsidiejaar kunt u niet opnieuw meetellen.

Aanvragen in Mijn DUO

  1. Hebt u nog geen DigiD? Vraag dan eerst een DigiD aan Link opent externe pagina .
  2. Laat uw werkgever of inlener het formulier Verklaring (laatste) werkgever of inlener invullen.
  3. Scan de verklaring en sla deze op als pdf-bestand.
  4. Log in op Mijn DUO om de lerarenbeurs aan te vragen. Tijdens uw aanvraag moet u de gescande verklaring uploaden.

Inloggen Mijn DUOMet DigiD

Volgorde toekennen studiejaar 2024-2025

DUO kent de beurs toe per onderwijssector. Voor studiejaar 2024-2025 gebeurt dat in deze volgorde:

  • eerst de herhaalaanvragen voor het 2e en 3e studiejaar
  • daarna de 1e aanvragen die in 2023 zijn afgewezen vanwege het bereikte subsidieplafond
  • daarna de nieuwe 1e aanvragen.

Aanvragen subsidie studieverlof

U kunt alleen studieverlof aanvragen tijdens de aanvraagperiode voor de lerarenbeurs. Die loopt van 1 april, 18.00 uur tot en met 15 mei, 23.59 uur. U kunt nog wel voor studiejaar 2023-2024 een wijziging in uw studieverlof doorgeven.

Alleen volledige aanvragen

We nemen alleen volledige aanvragen in behandeling. Dit betekent dat u de ondertekende Verklaring (laatste) werkgever of inlener direct moet meesturen, ook als u geen studieverlof hebt aangevraagd.

Hebt u aangevraagd zonder een ondertekende Verklaring (laatste) werkgever of inlener? Dan krijgt u 2 weken de tijd om de verklaring alsnog als pdf-bestand bij uw aanvraag te uploaden. Doet u dit niet, dan nemen we uw aanvraag niet meer in behandeling. U zult dan opnieuw moeten aanvragen. Dit kan zolang de aanvraagperiode loopt.

Hebt u 2 werkgevers die u studieverlof willen geven? Dan moeten beiden de Verklaring (laatste) werkgever of inlener invullen.

Elk jaar opnieuw aanvragen

De lerarenbeurs moet u elk jaar opnieuw aanvragen. Hebt u al eerder een lerarenbeurs gehad? Dan krijgt u voorrang als u voor een 2e of 3e jaar aanvraagt.

Uiterste aanvraagdatum

De uiterste aanvraagdatum is afhankelijk van het aantal studiepunten.

  • opleiding van 60 studiepunten: u moet een 2e aanvraag uiterlijk binnen 3 studiejaren na de 1e subsidieverlening indienen.
  • opleiding van meer dan 60 studiepunten: u moet de 2e en 3e aanvraag binnen 5 studiejaren na de 1e subsidieverlening indienen.

Contact

Voor vragen kunt u bellen met de afdeling Lerarenbeurs: 050 599 90 99. Dit nummer is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar lerarenbeurs@duo.nl.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee