Aanvragen

De aanvraagperiode voor de lerarenbeurs loopt van 1 april tot en met 15 mei. De beurs wordt toegekend per onderwijssector, in een vaste volgorde. 

Aanvragen met DigiD

  1. Vraag een DigiD aan. Link opent externe pagina DigiD is uw inlogcode voor de hele overheid. U krijgt na uw aanvraag binnen 3 werkdagen een brief met inloggegevens.
  2. Log in op Mijn DUO om de lerarenbeurs aan te vragen.

Inloggen Mijn DUOInloggen Mijn DUO

Volgorde toekennen studiejaar 2021-2022

DUO kent de beurs toe per onderwijssector, in deze volgorde:

  • herhaalaanvragen (2e en 3e studiejaar)
  • nieuwe 1e aanvragen van leraren die in het studiejaar 2020-2021 zijn afgewezen door het bereiken van het subsidieplafond
  • overige 1e aanvragen

Er is een beperkt budget. DUO behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Hoe eerder u aanvraagt, hoe groter de kans dat u subsidie krijgt.

Aanvraag 2021-2022

Op dit moment kunt u niet meer aanvragen voor het schooljaar 2021-2022. U kunt nog wel een wijziging in uw aanvraag doorgeven.

Gevolgen brexit
  • De brexit heeft geen gevolgen voor leraren die nu al gebruikmaken van de lerarenbeurs.
  • Vanaf 2021 kunt u voor een studie in het Verenigd Koninkrijk alleen nog een 2e of 3e aanvraag doen.

Onvolledige aanvragen

We nemen alleen volledige aanvragen in behandeling. Hebt u aangevraagd zonder een ondertekende Verklaring (laatste) werkgever of inlener? Dan krijgt u 2 weken de tijd om de verklaring alsnog bij uw aanvraag te uploaden. Doet u dit niet, dan nemen we uw aanvraag niet meer in behandeling. U zult dan opnieuw moeten aanvragen. Dit kan zolang de aanvraagperiode loopt.

Hebt u 2 werkgevers die u studieverlof willen geven? Dan moeten beiden de Verklaring (laatste) werkgever of inlener invullen.

Hoogte collegegeld doorgeven

De hoogte van de lerarenbeurs hangt af van het bedrag dat u uiteindelijk aan collegegeld betaalt. Is de hoogte van het collegegeld nog niet bekend op het moment dat u de beurs aanvraagt? Vul dan een schatting van uw collegegeld in. Geef het definitieve bedrag aan ons door zodra dit bekend is. U doet dit via Mijn DUO.

Studeert u aan de Open Universiteit? Dan is de hoogte van de lerarenbeurs afhankelijk van het collegegeld dat u betaalt in een studiejaar en de 2 maanden die eraan voorafgaan (juli en augustus). Een studiejaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

Betaalde cursussen in een volgend subsidiejaar kunt u niet opnieuw meetellen.

Elk jaar opnieuw aanvragen

De lerarenbeurs moet u elk jaar opnieuw aanvragen. Hebt u al eerder een lerarenbeurs gehad? Dan krijgt u voorrang als u voor een 2e of 3e jaar aanvraagt.

Uiterste aanvraagdatum

De uiterste aanvraagdatum is afhankelijk van het aantal studiepunten.

  • opleiding van 60 studiepunten: u moet een 2e aanvraag uiterlijk binnen 3 studiejaren na de 1e subsidieverlening indienen.
  • opleiding van meer dan 60 studiepunten: u moet de 2e en 3e aanvraag binnen 5 studiejaren na de 1e subsidieverlening indienen.

Contact

Voor vragen kunt u bellen met de afdeling Lerarenbeurs: 050 599 90 99. Dit nummer is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 16.00 uur. Of stuur een mail naar lerarenbeurs@duo.nl.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee