Naar Geld voor school en studie

Lerarenbeurs

Bent u bevoegd leraar en wilt u een opleiding aan hbo of universiteit gaan volgen? Dan kunt u een lerarenbeurs aanvragen.

  1. In het kort
  2. Voorwaarden
  3. Hoelang recht
  4. Studieverlof
  5. Gift of terugbetalen
  6. Bedragen en betaalmomenten
  7. Aanvragen
  8. Wijzigen

Aanvragen

De aanvraagperiode voor de lerarenbeurs loopt van 1 april tot en met 30 juni. De beurs wordt toegekend per onderwijssector en op volgorde van binnenkomst. U kunt de lerarenbeurs ook aanvragen als u al met de opleiding bent begonnen.

Aanvragen in Mijn DUO

Op dit moment kunt u niet meer aanvragen voor het schooljaar 2018-2019. U kunt nog wel een wijziging in uw aanvraag doorgeven. De beschikking voor 2018-2019 ontvangt u half augustus.
Vanaf 1 april 2019 kunt u een aanvraag doen voor het schooljaar 2019-2020.

Aanvragen vanuit Caribisch Nederland

Woont u in Caribisch Nederland en heeft u geen burgerservicenummer? Dan gaat het aanvragen van de lerarenbeurs iets anders. U moet dan een aanvraagformulier gebruiken. Dit kunt u opvragen via lerarenbeurs@duo.nl. Zet in de onderwerpregel van uw mail 'Aanvraagformulier lerarenbeurs'.

Het ingevulde aanvraagformulier inclusief de Verklaring (laatste) werkgever of inlener kunt u mailen naar lerarenbeurs@duo.nl.

Onvolledige aanvragen

We nemen alleen volledige aanvragen in behandeling. Hebt u aangevraagd zonder een ondertekende Verklaring (laatste) werkgever of inlener? Dan krijgt u 2 weken de tijd om de verklaring alsnog bij uw aanvraag te uploaden. Doet u dit niet, dan nemen we uw aanvraag niet meer in behandeling. U zult dan opnieuw moeten aanvragen. Dit kan zolang de aanvraagperiode loopt.

Hoogte collegegeld doorgeven

De hoogte van de lerarenbeurs hangt af van het bedrag dat u uiteindelijk aan collegegeld betaalt. Is de hoogte van het definitieve collegegeld nog niet bekend op het moment dat u de beurs aanvraagt? Geef het bedrag dan aan ons door zodra dit wel bekend is. U doet dit via Mijn DUO.

Studeert u aan de Open Universiteit? Dan is de hoogte van de lerarenbeurs afhankelijk van het collegegeld dat u betaalt in een studiejaar en de 2 maanden die eraan voorafgaan (juli en augustus). Een studiejaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
Betaalde cursussen in een volgend subsidiejaar kunt u niet opnieuw meetellen.

Elk jaar opnieuw aanvragen

De lerarenbeurs moet u elk jaar opnieuw aanvragen, omdat de subsidie voor studiekosten en voor studieverlof telkens voor 1 studiejaar wordt toegekend. Hebt u al eerder een lerarenbeurs gehad? Dan krijgt u voorrang als u voor een 2e of 3e jaar aanvraagt.

Uiterste aanvraagdatum

De uiterste aanvraagdatum is afhankelijk van het aantal studiepunten.

  • opleiding van 60 studiepunten: u moet een 2e aanvraag uiterlijk binnen 3 studiejaren na de 1e subsidieverlening indienen.
  • opleiding van meer dan 60 studiepunten: u moet de 2e en 3e aanvraag binnen 5 studiejaren na de 1e subsidieverlening indienen.

Contact

Als u nog vragen hebt, kunt u bellen met de afdeling Lerarenbeurs: 050-599 90 99. Dit nummer is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar lerarenbeurs@duo.nl.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee