Naar Home

Levenlanglerenkrediet

Wilt u een opleiding gaan volgen, maar heeft u geen recht meer op reguliere studiefinanciering (lening, aanvullende beurs en reisproduct)? Vanaf het studiejaar 2017-2018 kunt u onder bepaalde voorwaarden toch geld lenen om het collegegeld of lesgeld te betalen.

Voorwaarden

U moet aan alle volgende voorwaarden voldoen:

  • U doet een voltijd-, deeltijd- of duale opleiding aan hbo of universiteit. Of u doet een voltijdopleiding (bol) aan het mbo. Het moet gaan om een wettelijk erkende opleiding in Nederland.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit. Of u bent een niet-Nederlander met een verblijfsvergunning type II, III, IV of V. Heeft u een andere verblijfsvergunning? Vul dan het nationaliteitenschema in om te zien of u het krediet kunt krijgen. Komt u, uw partner of een van uw ouders uit een EU/EER-land of Zwitserland? Ook dan komt u in aanmerking.
  • U heeft geen recht (meer) op reguliere studiefinanciering.
  • U bent 30 jaar of ouder. Bent u jonger dan 30? Dan kunt u het krediet alleen in een van de volgende 2 situaties krijgen:
    1. U heeft een diploma voor een hbo-bachelor of een universitaire master en gaat nu een 2e opleiding doen aan hbo of universiteit.
    2. U gaat een deeltijdopleiding doen aan hbo of universiteit.
  • Op het moment dat het krediet ingaat, bent u jonger dan 55 jaar.
  • Uw collegegeld of lesgeld wordt niet betaald of vergoed door een andere instantie of persoon, bijvoorbeeld uw werkgever of ouders.

Aanvragen

U kunt het levenlanglerenkrediet vanaf juni 2017 aanvragen in Mijn DUO. De regeling gaat in op 1 augustus 2017 (voor het mbo) en op 1 september 2017 (voor hbo en universiteit).

Hoelang lenen

U kunt het krediet krijgen voor de duur van uw opleiding. Voor de meeste opleidingen is dit 4 jaar. Doet u een deeltijdopleiding aan hbo of universiteit, dan krijgt u 1 jaar extra.

Hoeveel lenen

U kunt per jaar het bedrag aan wettelijk collegegeld of lesgeld lenen. Voor 2017-2018 is het wettelijk collegegeld € 2.006,04 en het lesgeld € 1.137,-. Betaalt u instellingscollegegeld of cursusgeld? Dan kunt u tot maximaal 5 keer het bedrag aan wettelijk collegegeld of lesgeld lenen.
Het bedrag dat u betaalt aan collegegeld of lesgeld is uw maximale levenlanglerenkrediet.

Uitbetaling

Het levenlanglerenkrediet wordt aan het eind van elke maand uitbetaald. U ontvangt dan maandelijks 1/12 deel van het collegegeld of lesgeld dat u moet betalen.
Doet u een opleiding aan de Open Universiteit? Dan wordt het aantal maandelijkse termijnen bepaald door het aantal studiepunten (ECTS) per onderwijseenheid te delen door 5. Volgt u bijvoorbeeld een onderwijseenheid van 15 ECTS, dan ontvangt u het levenlanglerenkrediet in 3 maandelijkse termijnen.

Terugbetalen

Als uw recht op het levenlanglerenkrediet stopt, begint u het daaropvolgende jaar met terugbetalen. Wanneer de aflossing precies start, hangt af van de uitschrijfdatum bij uw opleiding.
Wordt u uitgeschreven in de periode januari tot en met augustus? Dan start de aflossing per 1 januari van het daaropvolgende jaar. Wordt u later in het jaar uitgeschreven, dan begint de aflossing 4 maanden na uitschrijving.

U heeft 15 jaar de tijd om uw lening af te lossen, inclusief rente. De rente staat telkens voor 5 jaar vast. Hoeveel u per maand moet terugbetalen, is afhankelijk van uw inkomen.