Naar Geld voor school en studie

Levenlanglerenkrediet

Wilt u een opleiding gaan volgen, maar hebt u geen recht meer op reguliere studiefinanciering (lening, aanvullende beurs en reisproduct)? Onder bepaalde voorwaarden kunt u toch geld lenen om het collegegeld of lesgeld te betalen.

Voorwaarden

U moet aan alle volgende voorwaarden voldoen:

 • U doet een voltijd-, deeltijd- of duale opleiding aan hbo of universiteit. Of u doet een voltijdse bol-opleiding aan het mbo. Het moet gaan om een opleiding:
  • in Nederland (niet in Caribisch Nederland)
  • die erkend is door de Nederlandse overheid.
 • U bent Nederlander of u hebt een verblijfsvergunning type II, III, IV of V. Ook EU/EER-burgers en Zwitsers kunnen levenlanglerenkrediet krijgen.
  Hebt u een verblijfsvergunning type I? Vul dan de voorwaardenhulp in om te bepalen of u recht hebt.
 • U hebt geen recht (meer) op reguliere studiefinanciering.
 • U bent 30 jaar of ouder. Bent u jonger dan 30? Dan kunt u het krediet alleen in een van de volgende 2 situaties krijgen:
  • U hebt een diploma voor een hbo-bachelor of een universitaire master en gaat nu een 2e opleiding doen aan hbo of universiteit.
  • U gaat een deeltijdopleiding doen aan hbo of universiteit.
 • Op het moment dat het krediet ingaat, bent u jonger dan 55 jaar.
 • Uw collegegeld of lesgeld wordt niet volledig vergoed door een andere instantie of persoon, bijvoorbeeld uw werkgever of ouders.
  Wordt het collegegeld of lesgeld gedeeltelijk voor u betaald? Dan kunt u levenlanglerenkrediet aanvragen voor het resterende deel.

Aanvragen in Mijn DUO

 1. Log in op Mijn DUO om het levenlanglerenkrediet aan te vragen. Om in te loggen hebt u DigiD nodig. Inloggen kan daarna op 2 manieren: met de DigiD app of met een controle via sms.
 2. Vraag het krediet aan voordat uw opleiding start. Anders loopt u geld mis. U krijgt namelijk geen krediet over verstreken maanden.
 3. U moet het krediet elk studiejaar opnieuw aanvragen.

Inloggen lukt niet

Lukt aanvragen in Mijn DUO niet? Gebruik dan een formulier.

De verwerkingstijd van een formulier is langer dan van een digitale aanvraag.

Wijzigen of stopzetten

Wilt u uw aanvraag wijzigen of stopzetten? Dit kan niet online. Gebruik het formulier Aanvragen en wijzigen levenlanglerenkrediet.

Hoelang lenen

U kunt het krediet krijgen voor de duur van uw opleiding. Voor de meeste opleidingen is dit 4 jaar (48 maanden). Doet u een deeltijd- of modulaire opleiding aan hbo of universiteit, dan krijgt u 1 jaar (12 maanden) extra.

Hoeveel lenen

U kunt per (studie)jaar het bedrag lenen dat u aan collegegeld of lesgeld moet betalen. Hiervoor geldt een maximum van € 10.300,20 per jaar voor hbo en universiteit, en € 5.775,- voor mbo. Bij een bedrag hoger dan € 2.060,- (hbo en universiteit) of € 1.155,- (mbo) moet u een verklaring van de onderwijsinstelling meesturen. Uit die verklaring moet blijken hoeveel uw collegegeld of lesgeld is. U kunt hiervoor het formulier Verklaring collegegeld/cursusgeld gebruiken.

U moet het geleende bedrag na uw studie terugbetalen, met rente.

Halvering collegegeld voor nieuwe studenten

Vanaf het studiejaar 2018-2019 wordt het wettelijk collegegeld voor eerstejaars studenten aan hbo of universiteit gehalveerd. Voor studenten die met een lerarenopleiding beginnen, geldt de halvering zelfs 2 jaar. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl.

Uitbetaling

Het levenlanglerenkrediet wordt aan het eind van elke maand uitbetaald. Op de pagina Betaaldatums vindt u de datum waarop het wordt bijgeschreven. U ontvangt dan maandelijks 1/12 deel van het collegegeld of lesgeld dat u moet betalen.

Doet u een opleiding aan de Open Universiteit? Dan wordt het aantal maandelijkse termijnen bepaald door het aantal studiepunten (ECTS) per onderwijseenheid te delen door 5. Volgt u bijvoorbeeld een onderwijseenheid van 15 ECTS, dan ontvangt u het levenlanglerenkrediet in 3 maandelijkse termijnen.

Terugbetalen levenlanglerenkrediet

Wanneer terugbetalen

Als uw recht op het levenlanglerenkrediet stopt, begint u het daaropvolgende jaar met terugbetalen. Wanneer de aflossing precies start, hangt af van de uitschrijfdatum bij uw opleiding. We sturen u van tevoren een bericht hierover.

Rente

De maand nadat u de lening hebt gekregen, begint de rente te lopen. Het rentepercentage verschilt per kalenderjaar. In 2018 en 2019 is het percentage 0%.

Hoelang terugbetalen

U hebt 15 jaar de tijd om uw lening af te lossen, inclusief rente.

Hoeveel terugbetalen

Hoeveel u per maand moet terugbetalen, hangt af van de hoogte van uw schuld en de rente. Daarnaast berekenen we hoeveel u kunt terugbetalen aan de hand van uw verzamelinkomen. Hierdoor kan uw maandbedrag lager worden, maar niet hoger.

Een deel van uw (gezamenlijk) verzamelinkomen telt niet mee bij de berekening (vrijgesteld bedrag). Van het inkomen dat overblijft, moet u jaarlijks 12% aflossen op uw schuld. Dit gebeurt in 12 maandelijkse termijnen. Na 15 jaar wordt een eventuele restschuld kwijtgescholden.

Hebt u geen kinderen, dan telt € 16.597,- van uw inkomen niet mee. Voor gezinnen en alleenstaande ouders is dit € 23.710,-.

U hebt al een studieschuld

Hebt u al een studieschuld bij DUO? Dan wordt het levenlanglerenkrediet daar niet bij opgeteld, omdat de terugbetalingsregels anders zijn. Dit betekent niet dat u 2 maandbedragen moet betalen.
We berekenen eerst voor beide schulden apart uw draagkracht. Vervolgens gebruiken we de hoogste draagkracht om uw maandbedrag te bepalen. Dat maandbedrag wordt gebruikt voor de aflossing van beide schulden.

Contact

Als u nog vragen hebt, kunt u ons op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bellen op 050-599 98 28. U kunt ook een mail sturen naar levenlanglerenkrediet@duo.nl.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee