Bedragen en uitbetaling

U kunt nooit meer lenen dan wat u aan collegegeld of lesgeld moet betalen. Studieboeken, andere studiematerialen, reiskosten en verblijfkosten vallen hier niet onder.

Leenbedrag bij wettelijk collegegeld of lesgeld

U kunt het bedrag lenen dat u aan wettelijk collegegeld of lesgeld betaalt, tot een maximum van € 2.314,- voor hbo en universiteit en € 1.357,- voor mbo in het studiejaar 2023-2024. Voor studiejaar 2024-2025 is het maximum bedrag voor hbo en universiteit € 2.530,- en voor mbo € 1.419,-.

Leenbedrag bij instellingscollegegeld of cursusgeld

U kunt het bedrag lenen dat u aan instellingscollegegeld (hbo en universiteit) of cursusgeld (mbo) betaalt, tot een maximum van € 11.570,- voor hbo en universiteit en € 6.785,- voor mbo in het studiejaar 2023-2024. Voor studiejaar 2024-2025 geldt een maximum van € 12.650,04,- voor hbo en universiteit en € 7.095,- voor mbo.
Laat uw school de Verklaring collegegeld/lesgeld invullen. Stuur de verklaring mee met uw aanvraag.

Leenbedrag bij vergoeding door iemand anders

Betaalt iemand anders uw collegegeld of lesgeld? Als het gedeeltelijk voor u wordt betaald, dan gaat dit af van het bedrag dat u maximaal kunt lenen. Als het volledig wordt betaald, hebt u geen recht op levenlanglerenkrediet.

Uitbetaling

Het levenlanglerenkrediet wordt aan het eind van elke maand uitbetaald. De uitbetaling is afhankelijk van de datum waarop u hebt aangevraagd. Op de pagina Betaaldatums vindt u de datum waarop het wordt bijgeschreven.

  • Regulier onderwijs: U ontvangt maandelijks 1/12 deel van het bedrag dat u maximaal mag lenen voor een school- of studiejaar.
  • Modulair onderwijs: Het aantal uitbetalingen wordt bepaald door het aantal studiepunten (ECTS) per onderwijseenheid te delen door 5. Volgt u bijvoorbeeld een onderwijseenheid van 15 ECTS, dan ontvangt u het levenlanglerenkrediet in 3 maandelijkse termijnen.