Naar Geld voor school en studie

Tegemoetkoming scholieren

Waar bestaat het uit

Tegemoetkoming scholieren bestaat uit 2 onderdelen: de basistoelage en de aanvullende toelage. U bepaalt zelf of u de aanvullende toelage aanvraagt.

Basistoelage

De basistoelage is afhankelijk van uw : als u uitwonend bent, is de toelage hoger dan wanneer u thuis woont. De basistoelage is een gift.

Aanvullende toelage

Als uw weinig of niet kunnen meebetalen aan uw opleiding, kunt u een aanvullende toelage krijgen. We kijken dan naar hun inkomen. Ook houden we rekening met het aantal kinderen dat ze verzorgen. De aanvullende toelage is een gift.

Geen vergoeding reiskosten van DUO

U krijgt geen studentenreisproduct of aparte vergoeding voor reiskosten van DUO. Die regeling geldt alleen als u mbo, hbo of universiteit doet. Doet u VAVO of praktijkonderwijs? Dan kunt u misschien een reiskostenvergoeding krijgen via uw school. Vraag ernaar op school.