Voorwaarden

Er gelden voorwaarden voor uw leeftijd, opleiding en nationaliteit.

Leeftijd

 • U moet minimaal 18 jaar zijn.
 • U moet jonger zijn dan 30 als uw tegemoetkoming ingaat. Behalve als u voortgezet speciaal onderwijs (vso) doet. Dan moet u jonger zijn dan 20.
Ik word 30

Tegemoetkoming scholieren stopt als u 30 wordt. U kunt dan misschien een tegemoetkoming deeltijders krijgen.

Ik doe vso en word 20

De school schrijft u meestal uit als u 20 wordt. De tegemoetkoming scholieren stopt dan automatisch. Blijft u toch ingeschreven na uw 20e? Geef dan via Mijn DUO door per wanneer u wel wordt uitgeschreven. Uw tegemoetkoming loopt door tot en met die datum.

Opleiding

 • U doet een van de volgende opleidingen: vmbo, havo, vwo, mavo, lwoo, praktijkonderwijs, vso of vavo.
 • U staat voltijds ingeschreven.
 • U moet op de 1e van de maand ingeschreven staan bij school. Wordt u na de 1e ingeschreven, dan gaat uw tegemoetkoming een maand later in.
 • Uw opleiding duurt minimaal 1 jaar.
 • U volgt een erkende opleiding in Nederland. Uw school kan u vertellen of uw opleiding erkend is.
Ik val onder de Rutte-regeling

Valt u onder de Rutteregeling? Dan wordt u bij een deeltijdopleiding en bij een voltijdopleiding ingeschreven. In dat geval kunt u tegemoetkoming scholieren aanvragen.

Ik doe een doorlopende of geïntegreerde leerroute vmbo-mbo

Volgt u een doorlopende of geïntegreerde leerroute vmbo-mbo? Dan valt u de eerste 2 leerjaren van deze route onder het voortgezet onderwijs (fase vo). Daarna valt u meestal onder het mbo (fase mbo). Uw school weet of u onder het voortgezet onderwijs of het mbo valt.

Controleer met het stroomschema of de voorwaardenhulp waar u recht op hebt.

Voorwaardenhulp doorlopende en geïntegreerde leerrouteVoorwaardenhulp doorlopende en geïntegreerde leerroute

Ik doe een particuliere opleiding

Een particuliere opleiding is een opleiding waarvoor de school geen geld (bekostiging) krijgt van de overheid. Voor een particuliere opleiding kunt u soms tegemoetkoming scholieren krijgen. Weet u niet of u voor uw opleiding tegemoetkoming scholieren kunt krijgen? Neem dan contact op met DUO of u recht heeft of vraag de tegemoetkoming scholieren aan bij DUO. Door DUO wordt dan beoordeeld of u recht heeft op tegemoetkoming scholieren.

Nationaliteit

 • U bent Nederlander of u hebt een verblijfsvergunning type II, III, IV of V.
 • Hebt u een verblijfsvergunning type I? Dan kunt u misschien een tegemoetkoming voor scholieren krijgen.
 • Komt u uit een EU/EER-land Link opent externe pagina , Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk? Of komt uw partner of ouder uit een van deze landen? Dan kunt u misschien een tegemoetkoming voor scholieren krijgen.
Voorwaarden verblijfsvergunning type I

Gebruik de voorwaardenhulp om te bepalen of u recht hebt op tegemoetkoming scholieren.

Voorwaardenhulp verblijfsvergunning type IVoorwaardenhulp verblijfsvergunning type I

Voorwaarden EU/EER-burgers en Zwitsers

U krijgt tegemoetkoming scholieren als u aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:

 • U woont 5 jaar of langer achter elkaar in Nederland.
 • U bent migrerend werknemer. U werkt minstens 32 uur per maand in Nederland of u hebt een maandelijks inkomen van minimaal 50% van de
 • Uw niet-Nederlandse ouder of partner heeft de nationaliteit van een EU/EER-land Link opent externe pagina  of Zwitserland en is óf was migrerend werknemer. Uw ouder of partner werkt(e) minstens 32 uur per maand in Nederland, of uw ouder of partner heeft of had een maandelijks inkomen van minimaal 50% van de bijstandsnorm.

Bent u migrerend werknemer? Uw arbeidscontract moet op de 1e van de maand ingaan. Start uw contract later, dan gaat uw studiefinanciering een maand later in.
Twijfelt u of u aan de voorwaarden voldoet? Neem dan contact met ons op.

Minder dan 32 uur werk

De norm is 32 uur werk per maand in Nederland. Onder de 32 uur krijgt u geen studiefinanciering. Behalve bij 6 maanden werk of meer. Dan is minimaal 24 uur gemiddeld per maand ook voldoende. Bijvoorbeeld als u, uw ouder of uw partner al langer dan 6 maanden in Nederland werkt. Of als er een vast contract is.

 • Werkt u tussen de 24 en 32 uur per maand? Dan beoordeelt DUO of u minimaal 6 maanden werkt of een vast contract hebt.
 • Werkt u minder dan 24 uur per maand? Dan hebt u meestal geen recht op studiefinanciering.
 • Werkt(e) uw ouder of partner tussen de 24 en 32 uur per maand? Dan beoordeelt DUO of uw ouder of partner minimaal 6 maanden werkt of een vast contract heeft.
 • Werkt(e) uw ouder of partner minder dan 24 uur per maand? Dan hebt u meestal geen recht op studiefinanciering.

Voldoet u aan 1 van deze voorwaarden?

 1. Vraag de tegemoetkoming scholieren aan in Mijn DUO.
 2. Lees hieronder bij 'Bewijsstukken burgers uit de EU/EER, Zwitserland en Verenigd Koninkrijk' welke bewijsstukken nodig zijn. Mail uw bewijsstukken naar documenten@duo.nl.
 3. U krijgt binnen 6 tot 8 weken bericht.

Voldoet u niet aan de voorwaarden? Misschien kunt u nog wel de aanvullende toelage krijgen. Neem hiervoor contact met ons op.

Voorwaarden burgers Verenigd Koninkrijk

U krijgt tegemoetkoming scholieren als u aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:

 • U hebt een verblijfsvergunning Article 50 en u woont 5 jaar of langer achter elkaar in Nederland.
 • U hebt een Nederlandse Artikel 50 verblijfsvergunning en u bent migrerend werknemer. U werkt minstens 32 uur per maand in Nederland of u hebt een maandelijks inkomen van minimaal 50% van de .

  Werkt u tussen de 24 en 32 uur per maand? Dan komt u niet in aanmerking voor studiefinanciering. Behalve als u 6 maanden of meer werkt.

  Uw arbeidscontract moet op de 1e van de maand ingaan. Start uw contract later, dan gaat uw studiefinanciering een maand later in.
 • Uw Britse ouder of partner heeft een Nederlandse Artikel 50 verblijfsvergunning en is óf was migrerend werknemer. Of uw niet-Nederlandse ouder of partner heeft de nationaliteit van een EU/EER-land Link opent externe pagina of Zwitserland en is óf was migrerend werknemer. Uw ouder of partner werkt(e) minstens 32 uur per maand in Nederland, of uw ouder of partner heeft of had een maandelijks inkomen van minimaal 50% van de .

  Werkt(e) uw ouder of partner tussen de 24 en 32 uur per maand? Dan komt u niet in aanmerking voor studiefinanciering. Behalve als uw ouder of partner 6 maanden of meer werkt.

Voldoet u aan 1 van deze voorwaarden?

 1. Vraag de tegemoetkoming scholieren aan in Mijn DUO.
 2. Lees hieronder bij 'Bewijsstukken burgers uit de EU/EER, Zwitserland en Verenigd Koninkrijk' welke bewijsstukken nodig zijn. Mail uw bewijsstukken naar documenten@duo.nl.
 3. U krijgt binnen 6 tot 8 weken bericht.

Voldoet u niet aan de voorwaarden? Misschien kunt u nog wel de aanvullende toelage krijgen. Neem hiervoor contact met ons op.

Bewijsstukken burgers uit de EU/EER, Zwitserland en Verenigd Koninkrijk

5 jaar of langer aaneengesloten in Nederland

We hebben een kopie van uw identiteitsbewijs nodig. Hebt u de Britse nationaliteit? Dan hebben we een kopie nodig van de voor- en achterkant van uw verblijfsvergunning Article 50.

Werkzaam in Nederland met vast, tijdelijk of oproepcontract

Als u zelf een arbeidscontract hebt:

 • arbeidscontract + laatste loonstrook met bijbehorend bankafschrift
 • identiteitsbewijs
 • als u de Britse nationaliteit hebt: een kopie van de voor- en achterkant van uw verblijfsvergunning Article 50

Als uw niet-Nederlandse ouder een arbeidscontract heeft:

 • arbeidscontract + laatste loonstrook met bijbehorend bankafschrift
 • identiteitsbewijs van uzelf + uw ouder
 • uw geboorteakte
 • als uw ouder de Britse nationaliteit heeft: een kopie van de voor- en achterkant van de verblijfsvergunning Article 50 van uw ouder

Als uw niet-Nederlandse een arbeidscontract heeft:

 • arbeidscontract + laatste loonstrook met bijbehorend bankafschrift
 • identiteitsbewijs van uzelf + uw partner
 • trouwboekje of akte van geregistreerd partnerschap
 • als uw partner de Britse nationaliteit heeft: een kopie van de voor- en achterkant van de verblijfsvergunning Article 50 van uw partner

Een kopie van de bewijsstukken is voldoende.

Vraagt u voor het eerst tegemoetkoming scholieren aan of wilt u uw tegemoetkoming verlengen? Stuur uw bewijsstukken dan naar documenten@duo.nl.

Werkzaam in Nederland als freelancer of zzp'er

Bent u freelancer of zzp'er, of is uw ouder of partner dat? Dan leggen we u liever persoonlijk uit welke bewijsstukken we nodig hebben. Bel ons of maak een afspraak op 1 van onze servicekantoren.

Controle gewerkte uren

DUO controleert regelmatig of u, uw ouder of uw partner iedere maand 56 uur heeft gewerkt of minimaal 50% van de aan inkomen heeft gehad.

Ik wacht nog op een verblijfsvergunning

Wacht u nog op een verblijfsvergunning? Vraag dan tegemoetkoming scholieren aan zodra u uw verblijfsvergunning hebt. Aanvragen kan met terugwerkende kracht, tot het begin van het school- of studiejaar.

Voldoet u niet aan de voorwaarden?

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor tegemoetkoming scholieren? Misschien komt u in aanmerking voor tegemoetkoming deeltijders.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee