In het kort

Als uw ouders weinig of niet kunnen meebetalen aan uw opleiding, kunt u misschien extra geld krijgen: de aanvullende beurs of toelage.

Bericht gehad over uw studiefinanciering in 2020? En hebt u daar vragen over?

Beurs of toelage

Doet u mbo, hbo of universiteit, dan kunt u een aanvullende beurs aanvragen. De aanvullende beurs valt onder studiefinanciering.

Zit u nog op het voortgezet onderwijs? Dan kunt u een aanvullende toelage aanvragen. De aanvullende toelage is onderdeel van tegemoetkoming scholieren.

Berekening

Aanvullende beurs

De hoogte van de aanvullende beurs voor mbo, hbo en universiteit hangt af van:

  • het inkomen van uw ouders van 2 jaar geleden
  • of u broers of zussen met een aanvullende beurs hebt
  • of uw ouders andere schoolgaande kinderen verzorgen
  • of uw ouders zelf een studieschuld terugbetalen aan DUO

Deze gegevens zijn meestal al bekend bij ons. Als er gegevens ontbreken, sturen we uw ouders een bericht. Als er gegevens ontbreken of wijzigen, kunnen ze dat doorgeven via Mijn DUO.

Wilt u zelf vast een schatting maken van wat u kunt krijgen? Maak een berekening van uw aanvullende beurs met de Rekenhulp studiefinanciering.

Aanvullende toelage

De hoogte van de aanvullende toelage voor voortgezet onderwijs hangt af van:

  • het inkomen van uw ouders van 2 jaar geleden
  • of u broers of zussen hebt die ook voortgezet (speciaal) onderwijs doen en 18 jaar of ouder zijn

Met deze gegevens berekenen we of u recht hebt op een aanvullende toelage. Verandert er iets in de situatie van een schoolgaande broer of zus? Dan kunnen uw ouders dit doorgeven met het formulier Wijzigingen ouder tegemoetkoming scholieren (158Kb, pdf).

Wilt u zelf vast een schatting maken van wat u kunt krijgen? Bereken de aanvullende toelage met de Rekenhulp tegemoetkoming scholieren.

Hoelang recht?

  • De aanvullende toelage voor voortgezet onderwijs krijgt u zolang u tegemoetkoming scholieren hebt.
  • De aanvullende beurs voor mbo krijgt u zolang u ook een basisbeurs hebt.
  • De aanvullende beurs voor hbo of universiteit krijgt u voor de officiële duur van uw studie (meestal 4 jaar).

Gift of lening

De aanvullende toelage voor het voortgezet onderwijs is automatisch een gift. U hoeft de toelage niet terug te betalen.

De aanvullende beurs voor mbo, hbo of universiteit is niet altijd meteen een gift. Dit hangt af van de opleiding die u doet.

Ouderbijdrage

Hebt u een aanvullende beurs voor mbo, hbo of universiteit aangevraagd? Dan berekenen we een ouderbijdrage. De ouderbijdrage is een bedrag dat we korten op de maximale aanvullende beurs. Het is dus niet een bedrag dat uw ouders krijgen.

Hoe hoger de ouderbijdrage, hoe lager de aanvullende beurs. Dit kan dus ook betekenen dat u geen aanvullende beurs krijgt. Is de ouderbijdrage € 0,-? Dan krijgt u de maximale aanvullende beurs. Ouders zijn niet verplicht om de ouderbijdrage aan hun kind te betalen.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee