Hoeveel is het?

Op deze pagina staan de maximale bedragen per maand. Dit betekent niet dat u dit bedrag ook krijgt. Met de rekenhulp kunt u zelf een schatting maken van hoeveel u krijgt.

Maximale bedragen

Aanvullende beurs mbo

We kijken voor 2023 naar het inkomen van uw ouders in 2021. Verdienden uw ouders samen minder dan € 39.304,- per jaar? Dan krijgt u de maximale aanvullende beurs.

Als uw ouders meer verdienen, kunt u misschien toch een (gedeeltelijke) aanvullende beurs krijgen. Daarbij geldt: hoe meer broers of zussen, hoe hoger uw aanvullende beurs.

Hoeft u voor het studiejaar 2022-2023 nog geen lesgeld te betalen? Dan is de maximale aanvullende beurs € 103,25 per maand lager.

Augustus tot en met december 2022

Woonsituatie Maximale aanvullende beurs
Thuiswonend € 364,42
Uitwonend

€ 387,78

Januari tot en met juli 2023

Woonsituatie Maximale aanvullende beurs
Thuiswonend € 371,42
Uitwonend € 395,40

Augustus tot en met december 2023

Woonsituatie Maximale aanvullende beurs
Thuiswonend € 381,25
Uitwonend € 405,23
Aanvullende beurs hbo en universiteit

We kijken voor 2023 naar het inkomen van uw ouders in 2021. Verdienden uw ouders samen minder dan € 35.226,- per jaar? Dan krijgt u de maximale aanvullende beurs.

Als uw ouders meer verdienen, kunt u misschien toch een (gedeeltelijke) aanvullende beurs krijgen. Daarbij geldt: hoe meer broers of zussen, hoe hoger uw aanvullende beurs.

Valt u nog onder het oude stelsel van studiefinanciering? Dan gelden andere bedragen.

Januari tot en met december 2022

Maximale aanvullende beurs
€ 419,04

Januari tot en met december 2023

Maximale aanvullende beurs
€ 430,27
Aanvullende toelage voortgezet onderwijs

We kijken naar het inkomen van uw ouders in 2020.
Was hun inkomen in 2020 lager dan € 38.074,46? Dan krijgt u de maximale aanvullende toelage. Hoe hoger hun inkomen, hoe lager uw aanvullende toelage wordt.

Augustus 2022 tot en met juli 2023


Maximale aanvullende toelage
Regulier voortgezet onderwijs onderbouw € 85,89
Regulier voortgezet onderwijs bovenbouw € 94,03
Voortgezet speciaal onderwijs (vso) € 57,05
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) € 125,78
Particulier voortgezet onderwijs onderbouw € 117,59
Particulier voortgezet onderwijs bovenbouw € 125,78
  • Onderbouw is vmbo, havo 1,2,3 en vwo 1,2,3. Bovenbouw is havo 4,5 en vwo 4,5,6.
  • Als u vso doet, betaalt de school uw boeken en leermiddelen. Daarom is de aanvullende toelage voor het vso lager.
  • Doet u vavo en moet u lesgeld betalen? Dan krijgt u daarnaast een vergoeding voor het lesgeld. U krijgt die vergoeding niet uitbetaald. We gebruiken de vergoeding om uw lesgeld te betalen. Hoeveel vergoeding u krijgt hangt af van het inkomen van uw ouders.

Zelf berekenen

Met de rekenhulp kunt u zelf een schatting maken van uw aanvullende beurs of toelage.

Uitbetaling

We betalen de aanvullende beurs en aanvullende toelage maandelijks uit. U krijgt het met de rest van uw studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee