Problemen met ouders

Soms zijn de gegevens van uw ouders niet bekend. Of willen uw ouders niet meewerken. Er zijn dan verschillende mogelijkheden.

Aanvullende beurs mbo, hbo of universiteit

Hebt u geen contact met (1 van) uw ouders? Of is er sprake van een conflict? Dan kunt u ons vragen om uw ouder 'buiten beschouwing' te laten. U krijgt dan misschien een (hogere) aanvullende beurs.

Buiten beschouwing laten kan alleen als u al studiefinanciering met aanvullende beurs hebt aangevraagd. Het gaat om de volgende situaties:

  • U niet bent erkend door uw ouder.
  • Het contact met uw ouder is verbroken voor uw 12e verjaardag.
  • U hebt een ernstig conflict met uw ouder, over meer dan alleen geldzaken.
  • Het gezag van uw ouder is beëindigd.
  • U bent als vluchteling naar Nederland gekomen, zonder uw ouder.
  • De verblijfplaats van uw ouder is onbekend.
  • De vastgestelde alimentatie is ten minste 12 aaneengesloten maanden oninbaar.

Wat moet u doen?

Gebruik het formulier Verzoek inkomen ouders buiten beschouwing laten. Op het formulier staat welke bewijsstukken we nodig hebben. U moet die bewijsstukken meesturen of inleveren bij een servicekantoor. Soms hebben we ook een verklaring van een deskundige nodig.

De verwerking van uw verzoek kan lang duren, omdat we de bewijsstukken moeten beoordelen. Hebt u vragen over uw verzoek of wilt u advies? Bel ons dan op 050-599 83 43. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur.

Aanvullende toelage voortgezet onderwijs

Willen uw ouders hun ouderformulier niet invullen? Dan kunnen we uw aanvullende toelage niet berekenen. Hebt u het geld toch nodig, dan kunt u de aanvullende toelage als lening krijgen. Voorwaarde is wel dat u uitwonend bent. De lening moet u na uw opleiding terugbetalen.

U vraagt de lening aan met de Verklaring weigerachtigheid. Uw schooldecaan moet de verklaring ook ondertekenen.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee