Problemen met ouders

Soms weten we niet wie uw ouders zijn. Of ze willen niet meewerken. Er zijn mogelijkheden om dan toch een aanvullende beurs of toelage te krijgen.

Inkomen niet meetellen voor aanvullende beurs

Hebt u geen contact met (1 van) uw ouders? Of hebt u een ernstig conflict? Dan kunt u ons vragen om het inkomen van uw ouder 'buiten beschouwing' te laten. U krijgt dan misschien een (hogere) aanvullende beurs. Dit kan alleen als u al studiefinanciering met aanvullende beurs hebt aangevraagd.

Het gaat om de volgende situaties:

  • U niet bent erkend door uw ouder.
  • Het contact met uw ouder is verbroken vóór uw 12e verjaardag.
  • U hebt een ernstig en structureel conflict met uw ouder, over meer dan alleen geldzaken.
  • Het gezag van uw ouder is door de rechter beëindigd.
  • U bent als vluchteling naar Nederland gekomen, zonder uw ouder.
  • De verblijfplaats van uw ouder is onbekend.
  • De vastgestelde alimentatie is ten minste 12 aaneengesloten maanden oninbaar.

Is er sprake van alimentatie? Maar is de alimentatie geen 12 maanden aaneengesloten oninbaar? Dan wordt de alimentatie afgetrokken van uw aanvullende beurs.

Aanvragen met formulier

Geldt 1 van de hiervoor genoemde situaties voor u? Gebruik dan het formulier Verzoek inkomen ouders buiten beschouwing laten. Op het formulier staat welke bewijzen u moet meesturen of inleveren bij een servicekantoor. Soms moet u ook een verklaring van een deskundige meesturen.

Het verwerken van uw verzoek kan wat langer duren, omdat we de bewijzen moeten beoordelen. Hebt u vragen over uw verzoek om het inkomen van uw ouders buiten beschouwing te laten of wilt u hierover advies? Bel ons dan voor vragen over dit verzoek op 050-599 83 43. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur.

Ik heb een aanvullende toelage voor voortgezet onderwijs

Willen uw ouders hun ouderformulier niet invullen? Dan kunnen we uw aanvullende toelage niet berekenen. Hebt u het geld toch nodig, dan kunt u de aanvullende toelage als lening krijgen. Voorwaarde is wel dat u uitwonend bent. De lening moet u na uw opleiding terugbetalen.

U vraagt de lening aan met de Verklaring weigerachtigheid. Uw schooldecaan moet de verklaring ook ondertekenen.