Uw ouders

Voor de berekening van de aanvullende beurs of toelage hebben we de gegevens van uw ouders nodig.

Wie zien we als uw ouders?

We berekenen de aanvullende beurs voor mbo, hbo, universiteit met het inkomen van uw wettelijke ouders Link opent externe pagina . Dat zijn de personen die bij de gemeente als uw ouders geregistreerd staan. Dit zijn meestal de biologische of adoptieouders.

We berekenen de aanvullende toelage voor het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) met het inkomen van de ouder die voor het laatst kinderbijslag voor u kreeg, en het inkomen van zijn of haar partner. Dit kunnen de biologische of adoptieouders zijn, maar ook stiefouders of pleegouders.

Wie geeft gegevens ouders door?

Als u een aanvullende beurs (mbo, hbo, universiteit) aanvraagt, vragen we de gegevens van uw ouders automatisch op bij de gemeente. Daarna krijgen we hun inkomen van de Belastingdienst.

Bij de aanvullende toelage (voortgezet onderwijs) gaat dit anders. U krijgt dan na uw aanvraag een formulier van DUO. Met dit formulier geeft uw ouder zelf alle gegevens en het inkomen door.

Ik doe mbo, hbo of universiteit en mijn ouders wonen buiten Nederland

Soms krijgen we de gegevens niet van de gemeente, bijvoorbeeld als uw ouders in het buitenland wonen. U geeft dan direct al bij uw aanvraag voor studiefinanciering door wie uw ouders zijn. Zij krijgen daarna een brief van DUO over het doorgeven van het inkomen.

Ouders gescheiden

De scheiding van uw ouders heeft geen gevolgen voor uw aanvullende beurs (mbo, hbo of universiteit). Voor de aanvullende beurs blijven we kijken naar het gezamenlijk inkomen van uw beide natuurlijke ouders of adoptieouders. 

De scheiding van uw ouders kan wél gevolgen hebben voor uw aanvullende toelage (voortgezet onderwijs). Dit is afhankelijk van het jaar waarin uw ouders gescheiden zijn, en hoelang ze in dat jaar nog samen zijn geweest.

Ik zit op het voortgezet onderwijs en mijn ouders zijn gescheiden

Minder dan 6 maanden samen
Waren uw ouders in het kalenderjaar waarin het schooljaar begint minder dan een half jaar elkaars partner? Dan kijken we alleen naar het inkomen van de ouder die voor u de kinderbijslag kreeg. Het gaat dan om de kinderbijslag in de periode voordat uw tegemoetkoming scholieren inging.

Meer dan 6 maanden samen
Waren uw ouders in het kalenderjaar waarin het schooljaar begint meer dan een half jaar elkaars partner? Dan blijven we dat hele jaar kijken naar het inkomen van uw beide ouders.

Wijzigen gegevens ouders

Wijzigt er iets in de gegevens van uw ouder? In de wijzigingshulp Persoonlijke gegevens wijzigen staat hoe ze de wijziging kunnen doorgeven.