Naar Diploma's en bevoegdheden

Werken als gastouder

Als u wilt werken als gastouder, moet u een geschikt diploma hebben. Soms moet u uw diploma eerst laten erkennen.

Controleer uw diploma

  • Controleer of uw diploma in de lijst van kwalificerende opleidingen staat. De naam moet precies hetzelfde zijn als die in de lijst. Is dat het geval? Dan voldoet u aan de opleidingseis om te mogen werken als gastouder.
  • Hebt u een ander diploma? Kijk of uw opleiding lijkt op 1 van de referentie-opleidingen. Is dat het geval? Vraag dan erkenning van uw diploma aan met het formulier Aanvraag erkenning beroepskwalificatie gastouder. DUO onderzoekt dan of u mag werken als gastouder.
  • Staat uw diploma niet op de lijst van kwalificerende opleidingen, en lijkt uw diploma niet op 1 van de referentie-opleidingen? Dan is uw diploma ongeschikt.

Buitenlands diploma

Ook met een niet-Nederlands diploma kunt u in de kinderopvang werken. Er zijn wel een aantal voorwaarden. Lees voor meer informatie de pagina Werken in de kinderopvang.

Aanvragen

Vraag online erkenning van uw beroepskwalificatie aan. Stuur alle gevraagde bewijsstukken mee.

Aanvragen erkenning beroepskwalificatie gastouderAanvragen erkenning beroepskwalificatie gastouder

Aanvragen met formulier

Lukt het niet om online erkenning van uw beroepskwalificatie aan te vragen? Gebruik dan het formulier Aanvraag erkenning beroepskwalificatie gastouder. De verwerkingstijd van een formulier is iets langer.

Overige eisen om gastouder te worden

Naast een geschikt diploma moet u voldoen aan een aantal andere eisen. Informeer hier naar bij uw gastouderbureau.

Ongeschikte diploma's

U mag alleen als gastouder werken als u een geschikt diploma hebt. Hebt u een diploma uit onderstaande lijst? Dan voldoet u niet aan de voorwaarden. Erkenning aanvragen heeft dan geen zin.

  • universitaire diploma’s
  • branchediploma’s
  • documenten van niet-afgeronde opleidingen
  • diploma’s van INAS- of INTAS-opleidingen
  • diploma’s op het gebied van kraamverzorging en bejaardenverzorging
  • documenten van cursussen en workshops
  • diploma’s van paramedische beroepen en medische beroepen (fysiotherapeut, doktersassistent, logopedist, apothekersassistent)

Contact

Voor vragen kunt u tussen 9.00 en 12.00 uur bellen met de afdeling Diplomadiensten: 050 599 77 78. U kunt ook een e-mail sturen naar diplomadiensten@duo.nl.