Reguliere bekostiging mbo

Beslisbomen bekostiging mbo

Instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs worden bekostigd op basis van het aantal inschrijvingen en behaalde diploma’s. 

Met het in gebruik nemen van het nieuwe BRON is de gegevensuitwisseling tussen de onderwijsinstellingen en DUO vernieuwd. Berichtenverkeer (webservice M2M) vervangt de uitwisseling op basis van bestanden.

Nieuwe beslisbomen beroepsonderwijs

Met beslisbomen en aanvullende documenten kunt u bepalen of een inschrijving of een diploma voor bekostiging in aanmerking komt, het gewicht per deelnemer of de waarde per diploma vaststellen en signalen verwerken. Voor het correct bekostigen van het beroepsonderwijs is het nodig te weten of een inschrijving of een diploma voor bekostigen in aanmerking komt