Diploma-erkenning aanvragen

U wilt voor een niet-bekostigde opleiding diploma-erkenning aanvragen, zodat u erkende diploma’s kunt uitreiken.

Mogelijkheden erkenning aanvragen

Erkenning aanvragen is mogelijk voor:

 • de beroepsopleidende leerweg (bol),
 • de beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
 • de derde leerweg (overig onderwijs, OVO),

  Na erkenning vindt registratie plaats van de opleiding in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo).

 • voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)
 • en voor overige educatie.

  Na erkenning vindt registratie plaats in Basisregistratie Instellingen (BRIN)

Overzicht erkende opleidingen

Bekijk op Onderwijsdata het overzicht van erkende opleidingen bij niet-bekostigde mbo-instellingen.

Aanvragen voor startende instellingen

Onderwijsinstellingen zonder BRIN-nummer kunnen een aanvraag doen voor diploma-erkenning.

Wat moet u doen?

 1. Vraag erkenning aan met het digitale formulier:

  Diploma-erkenning beroepsonderwijs voor startende instellingen
  Diploma-erkenning vavo voor startende instellingen
  Diploma-erkenning overige educatie voor startende instellingen

  Lees bij een bol-aanvraag de informatie onder 'Studiefinanciering voor deelnemers BOL.'

  Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'. Bijlagen moet u wel opnieuw uploaden.

  U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag.
    
  DUO bepaalt of de aanvraag compleet is en stuurt gegevens naar de Inspectie van het Onderwijs (IvhO).

 2. U ontvangt na advies van de IvhO een beslissing van DUO.

Kwalificaties en keuzedelen

Op de site van de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven vindt u een overzicht.

Aanvragen van onderwijsinstellingen met BRIN-nummer

Onderwijsinstellingen met een BRIN-nummer kunnen een aanvraag diploma-erkenning doen voor een nieuwe opleiding.

Wat moet u doen?

 1. Vraag erkenning aan met het digitale formulier:

  Diploma-erkenning beroepsonderwijs
  Diploma-erkenning vavo
  Diploma-erkenning overige educatie

  Lees bij een bol-aanvraag de informatie onder 'Studiefinanciering voor deelnemers BOL.'

  Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'. Bijlagen moet u wel opnieuw uploaden. 

  U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag.

  DUO bepaalt of de aanvraag compleet is en stuurt gegevens naar de Inspectie van het Onderwijs (IvhO).

 2. U ontvangt na advies van de IvhO een beslissing van DUO.

Studiefinanciering voor deelnemers BOL

Bij een bol-aanvraag stuurt u een Verklaring toepassing Wet op de studiefinanciering voor bol (opent een digitaal formulier in een nieuw venster).

Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'.

U kunt ook gebruik maken van een papieren versie onder 'Formulieren opsturen'.

Met de verklaring geeft u aan dat u een beroepsopleiding in de beroepsopleidende leerweg (BOL) onder de werking van de Wet op de Studiefinanciering wilt plaatsen. Deelnemers kunnen daarna studiefinanciering aanvragen.

Met een digitaal formulier krijgt u direct een bevestiging een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag.

Doorgeven extra informatie

Hebt u een verzoek ontvangen extra informatie op te sturen? Gebruik dan het digitale formulier Doorgeven extra informatie.