Diploma-erkenning aanvragen

In het kort

U wilt voor een niet-bekostigde opleiding diploma-erkenning aanvragen om erkende diploma’s uit te reiken.

Mogelijkheden

Diploma-erkenning aanvragen is mogelijk voor:

Diploma-erkenning vernieuwd crebonummer nodig?

Biedt u een opleiding aan die vernieuwd is en heeft deze een nieuw crebonummer gekregen? Dan kunt u voor dit vernieuwde crebonummer diploma-erkenning aanvragen.

Registratie Crebo en BRIN

Na erkenning van de bol, bbl of derde leerweg vindt de registratie van deze opleiding plaats in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo).
Na erkenning van vavo en overige educatie vindt de registratie van deze opleiding plaats in de Basisregistratie Instellingen (BRIN).

Overzicht erkende opleidingen

Bekijk op Onderwijsdata het overzicht erkende opleidingen bij niet-bekostigde mbo-instellingen.

Overzicht kwalificaties en keuzedelen

Bekijk op de website van de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven het overzicht van kwalificaties en keuzedelen.