Naar Onderwijsaanbod

Cross-over kwalificaties

Het experiment cross-overs biedt mbo’s en het bedrijfsleven de mogelijkheid om samen te werken en beter in te spelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Doel

Door het experiment komen er opleidingen voor nieuwe beroepen die op het snijvlak van 2 of meer sectoren liggen. De kwalificatie komt tot stand door samenwerking tussen mbo-instellingen en het regionale bedrijfsleven. Zo kunnen ze gerichter inspelen op actuele en innovatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

In het kort

Als uw school een opleiding op basis van een cross-over kwalificatie wil aanbieden, dan moet u dit aanvragen. De cross-over kwalificatie bestaat uit delen van bestaande kwalificaties van 2 of meer opleidingsdomeinen. Hij wordt alleen goedgekeurd als de specifieke beroepsopleiding er nog niet is.
Het experiment duurt van 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2025.

In het 'Overzicht cross-over kwalificaties', ziet u welke cross-over kwalificaties op dit moment zijn goedgekeurd en in ontwikkeling zijn.

Op kwalificaties.s-bb.nl Link opent externe pagina  vindt u de details van deze kwalificaties. 

Met een verkorte aanvraagprocedure vraagt u een bestaande cross-over kwalificatie aan.

Nieuwe aanvraag

Overweegt u een aanvraag voor een cross-over kwalificatie in te dienen en bent u geïnteresseerd in een ondersteunende werksessie, dan kunt u zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar VoorzieningenPlanningMBO. U kunt hierbij aangeven welke vragen u hebt. De SBB organiseert een sessie bij de SBB.

Voorwaarden

 • Alleen voor mbo, niveau 2 tot en met 4.
 • De opleiding bestaat nog niet.
 • Uw mbo neemt deel met maximaal 10 experimentele opleidingen.
 • De Inspectie heeft geen tekortkomingen geconstateerd bij een bij de aanvraag betrokken domein.
 • De opleiding doet niet mee aan de experimenten 'doorlopende leerlijnen vmbo-mbo' of 'gecombineerde leerwegen bol-bbl'.
 • Vraagt u aan als ? Dan moet u ook aantonen dat de cross-over opleiding belangrijk is voor de betreffende bedrijfstakken.

Aanvragen

Vraag uiterlijk 15 september 2022 het aanbieden van een tweejarige opleiding aan voor het schooljaar 2023-2024. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een driejarige of een vierjarige opleiding.

In de regeling vaststelling model cross-over Link opent externe pagina  ziet u het model, de instructie en het toetsingskader.

 1. Maak een beschrijving van de cross-over kwalificatie: uit welke kwalificaties en delen daarvan deze bestaat en welke keuzedelen u wilt aanbieden. Op de cross-over pagina op mijn.s-bb.nl Link opent externe pagina staat een hulpmiddel om zelf een cross-over samen te stellen uit onderdelen binnen de kwalificatiestructuur. Het resultaat hiervan kunt uploaden bij stap 4 van het digitale aanvraagformulier.
 2. Geef het beroep aan en onderbouw de arbeidsmarktrelevantie ervan.
 3. Stel een samenwerkingsovereenkomst op met één of meer bedrijven, waaruit de behoefte aan de kwalificatie blijkt en waarin praktijkplaatsen worden gegarandeerd.
 4. Benoem de terugvalopties voor deelnemers die tussentijds stoppen met de experimentele opleiding.
 5. Maak een schatting van het aantal cohorten en het verwachte aantal deelnemers per cohort.
 6. Lees de handleiding bij het aanvraagformulier.
 7. DUO ondersteunt de browser Internet Explorer niet meer. Gebruik Edge, Chrome of Firefox voor het formulier. 
 8. Gebruik voor het aanvragen van een nieuwe cross-over kwalificatie het digitaal aanvraagformulier cross-over kwalificatie. Gebruik voor het aanvragen van een bestaande cross-over kwalificatie het formulier Verkorte aanvraag bestaande Cross-overs.

U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag.

Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'. Bijlagen moet u wel opnieuw uploaden.

Hoe het verdergaat
 • U krijgt een ontvangstbevestiging van DUO.
 • DUO controleert bij de Onderwijsinspectie of de opleidingen in de cross-over kwalitatief goed zijn.
 • Als dat zo is, stuurt DUO de aanvraag door naar de SBB. U krijgt ook hiervan een bevestiging.
 • De SBB kijkt of de cross-over iets toevoegt aan het bestaande aanbod (arbeidsmarktrelevantie) en of er voldoende aan het belang van de student is gedacht (stage, terugvaloptie).
 • Positief advies SBB? U krijgt een brief van DUO en kunt beginnen met de uitwerking van de cross-over kwalificatie. U krijgt 9 weken de tijd. De uitwerking stuurt u terug naar DUO.
 • De SBB voert een eindtoets uit. U krijgt uiterlijk 1 april 2023 een toekenning of afwijzing.
Doorgeven extra informatie

Hebt u een verzoek ontvangen extra informatie op te sturen? Gebruik dan het digitale formulier Doorgeven extra informatie.

Regelgeving

Meer vragen? Bekijk de lijst met veelgestelde vragen.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee