Levering personeelsgegevens

Lerarenportfolio

In zijn portfolio houdt de leraar zijn professionalisering en bekwaamheid bij. Bijvoorbeeld door zijn bijscholing vast te leggen. Zo krijgen leraren met het lerarenportfolio meer grip op hun eigen ontwikkeling. Het bestuur moet wel eerst benoemingsgegevens en andere basisgegevens leveren. Anders kan de leraar zijn portfolio niet bijhouden. Lees meer op Lerarenportfolio