Door het relatief geringe aantal bekostigde instellingen beoordeelt de commissie macrodoelmatigheid mbo Link opent externe pagina  (CMMBO) alle fusies in het middelbaar onderwijs met een inhoudelijke toets en adviseert de minister. De CMMBO weegt institutionele fusies (tussen scholen of instellingen) en bestuurlijke fusies.

Toetskader bij fusies

Vanaf 1-8-2017 maakt de CM MBO met een nieuw toetskader een integrale afweging met deze aspecten:

 • de regionale context:
  - leerlingendaling;
  - bereikbaarheid en spreiding van het onderwijs;
  - variatie van het onderwijsaanbod.
 • kwaliteit van het onderwijs;
 • doelmatigheid:
  - (financiële) continuïteit en stabiliteit van scholen en bestuur na de fusie;
  - te verwachten financiële schaalvoordelen- en nadelen.
 • legitimiteit en draagvlak;
 • menselijke maat, waaronder:
  overzichtelijkheid: de organisatie is voor de leerling en leraar herkenbaar, toegankelijk en overzichtelijk;
  zeggenschap: personeel en ouders weten bij welke persoon ze terecht kunnen met vragen en klachten.

Aanvragen

 1. Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier Aanvraag fusietoets.
  Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'. Bijlagen moet u wel opnieuw uploaden.
 2. Voeg toe:
  • de fusie-effectrapportage (FER), zie Word download;
  • het schriftelijk advies over, of de schriftelijke instemming met de fusie door de medezeggenschapsraden.

U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag

De commissie macrodoelmatigheid mbo kan aanvullende informatie opvragen en streeft naar een advies binnen 10 weken. De minister neemt uiterlijk 13 weken na de aanvraag een besluit. Deze termijn kan één keer met 13 weken worden verlengd.

Regelgeving

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee